Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent / seniorkonsulent - Fysisk institutt og Naturfagsenteret

Søknadsfrist: 30.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Fysisk institutt har Norges største fysikkfaglige miljø og utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken: fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning, og fra romforskning til medisinsk fysikk.


En god andel av forskningen vår er tverrfaglig, og utføres i samarbeid med både andre institutter innen realfag ved UiO, og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling er en viktig oppgave. Innen utdanning tilbyr vi mange emner og er involvert i flere studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Vi har noen av landets dyktigste forelesere, og et lærings- og studentmiljø vi er stolte av. Instituttet har ca. 200 ansatte i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger, og uteksaminerer hvert år rundt 40 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Om stillingen

Fast stilling som studiekonsulent/seniorkonsulent er ledig ved Fysisk institutt og Naturfagsenteret. Stillingen er fordelt ca. 50 % mellom hver av de to enhetene.

Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) har som formål å bidra til økt kvalitet og økt motivasjon for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. En sentral målgruppe for virksomheten er lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene. Senteret skal bistå UH-sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling, og er i en oppbyggingsfase når det gjelder studietilbud for lærere. Stillingen vil bli tilknyttet den administrative staben på senteret som består av en førstekonsulent og administrasjonssjef.

Ved Fysisk institutt er stillingen tilknyttet instituttets studieseksjon med- inkludert stillingen som nå lyses ut- totalt seks faste stillinger. Studieseksjonen er en del av instituttets administrative stab innenfor områdene studier, HMS/materialforvaltning, kommunikasjon, forskningsadministrasjon og ekspedisjonstjenester. Administrasjonen ledes av en administrasjonssjef.

Fysisk institutt har ved siden av mye spennende forskningsaktivitet (se her), en omfattende virksomhet innenfor utdanning, med nesten 400 programstudenter på bachelornivå, ca. 270 masterstudenter, ca. 90 ph.d.-studenter og ca. 70 emner på bachelor-, master og ph.d.-nivå. I tillegg har instituttet mange studenter som tar enkeltemner i fysikk uten å være tatt opp på ett av våre 7 bachelor- og masterprogrammer. Nytt av året er oppstart (fra høst 2023) av nye studieprogrammer innen nukleær teknologi.

Det studieadministrative arbeidet dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning (ph.d.), masteropptak, faglig vurdering av ekstern utdanning, etter- og videreutdanning, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon. Studieseksjonen ivaretar også en programkoordinatorrolle for instituttets studieprogrammer, samt administrative oppgaver knyttet til instituttets utdanningsutvalg.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for denne stillingen vil blant annet inkludere

 • studieveiledning
 • rolle som programkoordinator og programrådsarbeid
 • godkjenningssaker
 • etter- og videreutdanning
 • oppfølging av prosjektøkonomi, herunder budsjettering og rapportering
 • avvikling av mastereksamen
 • annet studieadministrativt arbeid i tråd med instituttets behov

Enhetene kan, basert på kandidatens kompetanse og interesser, legge andre oppgaver til stillingen dersom hensynet til virksomheten tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning minst tilsvarende bachelornivå eller tilsvarende utdanning. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • erfaring med studieadministrativt arbeid
 • meget god kjennskap til IT som arbeidsverktøy
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • grad innen fysiske fag
 • erfaring med oppfølging av prosjektøkonomi
 • erfaring med administrativt arbeid knyttet til etter- og videreutdanning
 • erfaring med bruk av ett eller flere av følgende datasystem (eller tilsvarende): FS (felles studentsystem), Vortex (web-verktøy), E-phorte (saksbehandling og arkiv), CANVAS (læringsplattform), INSPERA (vurderingssystem)

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes skal samarbeide tett med fagmiljøene på enhetene, programrådsledere, institutt-/senterleder, utdanningsleder og fakultetets studieadministrasjon, og gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper vil bli vektlagt sterkt.
 • Du må kunne arbeide selvstendig, være strukturert og grundig, ha evne til å ta initiativ og være serviceinnstilt.
 • Du må ha evne og vilje til å kunne ta i bruk nye digitale systemer, i tråd med økt digitalisering av arbeidsområdene.
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver i et hektisk miljø.

Det er svært viktig med personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • stilling som seniorkonsulent (SKO1363) hvor lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 800 og kr 635 400, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

Kort søknadsbrev med fokus på beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen samt:

 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • kopier av vitnemål og attester
 • navn og kontaktinformasjon på 3-4 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedr. søknadsprosessen ta kontakt med elin.thoresen@mn.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS