LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver - Landbruksnæringen

Søknadsfrist: 10.05.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Vil du være med på å utvikle faktagrunnlaget for landbruket?

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innen landbruksstatistikk

Landbruksnæringen er en viktig næring på mange måter. Sentrale samfunnsmål rundt matproduksjon, arealforvaltning, sysselsetting, økonomi og en rekke offentlige reguleringer, gjør at det er et stort behov for statistikk. Datatilgangen er omfattende, både i form av egne skjemaundersøkelser og ikke minst data samlet inn av andre. Det å se statistikker på tvers og sammenstille data fra flere kilder er en del av SSBs strategi og noe vi etterstreber. Vi ser gjerne at vår nye medarbeider har interesse og evne for slike oppgaver.

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk består av 30 medarbeidere og landbruksstatistikken utarbeides i Kongsvinger. Seksjonen samarbeider blant annet med Landbruksdirektoratet og NIBIO, og danner et viktig faktagrunnlag i landbrukssaker.

Vi søker etter deg som har god IT-kompetanse og relevant bakgrunn, og som kan bidra til å videreutvikle statistikkproduksjonen innenfor landbruksområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Motta og klargjøre data
 • Koble, sammenstille, analysere og formidle resultater
 • Kontakt med registereiere
 • Videreutvikling av statistikkområdet, både når det gjelder bruk av datakilder og nye arbeidsmetoder
 • Andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, for eksempel innen landbruk, økonomi, datavitenskap eller annet
 • Ønskelig med gode IT-kunnskaper. Interesse for programmering er en fordel
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • God tallforståelse og metodekunnskap, gjerne erfaring fra statistikkproduksjon
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til selvstendig arbeidsinnsats
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Strukturert og målrettet
 • Endringsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver innen et aktuelt fagområde
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver kr 458 900 - 558 900 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og eventuelt stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Trivelige lokaler med mulighet for parkering

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID : 4373866270

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Dagfinn Sve (Seksjonsssjef), 932 47 568

Powered by Labrador CMS