LEDIG STILLING VED OSLOMET

Prosjektøkonom – Førstekonsulent / Rådgiver

Søknadsfrist: 30.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Seksjon for økonomi ved fakultetet består av 8 medarbeidere, derav 3 prosjektøkonomer p.t. Vi jobber med budsjettering, analyser, rapportering, ekstern finansiering og videreutvikling av etter- og videreutdanning. Vi har også ansvar for store innkjøp ved fakultetet.

Vil du være med å styrke prosjektøkonomteamet i fakultetet?

Fakultetet er i en rivende utvikling og er forventet å ekspandere de nærmeste årene. Ved vår Seksjon for økonomi har vi ledig en 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver. Viktige arbeidsoppgaver vil være økonomioppgaver knyttet til eksternt finansiert virksomhet og oppfølging av interne strategiske satsninger på fakultet.

Fakultetet har prosjekter finansiert av mange ulike kilder, blant annet Norsk Forskningsråd (NFR), EU, EØS, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) m.fl. Fokus på økt samarbeid med næringslivet er også ett av målene til fakultetet. Fakultetet har flere større interne prosjekter med tildeling fra OsloMets strategimidler. I tillegg har dekan årlige strategiske satsninger.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for økonomi.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Bistå forskere i arbeid med søknadsbudsjetter
 • Rapportere og følge opp budsjetter
 • Analyser og beregninger
 • Veilede og gi økonomisk råd til ledere og prosjektledere
 • Andre forefallende økonomioppgaver knyttet til ekstern virksomhet og interne strategiprosjekter

Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum bachelornivå (manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant erfaring)
 • erfaring fra offentlig virksomhet/utdanningsinstitusjon vil være en fordel
 • erfaring fra arbeid med økonomisystemer er ønskelig

Vi ønsker deg som har

 • evne til å kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • en utpreget serviceinnstilling
 • evne til å jobbe strukturert, analytisk, systematisk og er løsningsorientert
 • god evne til samarbeid og relasjonsbygging

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • et godt faglig og sosialt miljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kine Rosendahl, fungerende seksjonssjef økonomi, 67 23 88 90
 • Nina Håheim, seniorrådgiver økonomi, 67 23 77 32

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 43-54, dvs kroner 413 500 - 491 200 pr.år eller 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 461 300 – 604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 30. januar 2022

Ref: 21/11365

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS