LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent / rådgiver til studieadministrasjonen LUI

Søknadsfrist: 12.05.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Vil du jobbe som saksbehandler i studieadministrasjonen på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier?

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering søker 5 nye medarbeidere i 100% faste stillinger som førstekonsulent/rådgiver.

3 av stillingene inngår i et team som jobber administrativt opp mot institutt for yrkesfaglærerutdanning og institutt for barnehagelærerutdanning. Arbeidssted vil være Kjeller for en av stillingene og Pilestredet for to av stillingene. To stillinger inngår i et team som jobber administrativt opp mot institutt for grunnskolelærerutdanning og institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Arbeidssted for disse stillingene vil være Pilestredet. OsloMet er i en samlokaliseringsprosess, så arbeidssted for alle 5 stillinger kan endres.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • eksamensarbeid
 • administrativ veiledning av studenter
 • administrativ oppfølging av studieprogram og kontakt med instituttene
 • klagebehandling og behandling av permisjonssøknader
 • kvalitetssikring av retningslinjer og prosedyrer, samt utviklingsarbeid knyttet til dette
 • til en av stillingene vil det være oppgaver tilknyttet timeplanlegging som en del av arbeidet

Du må ha

 • minimum bachelorgrad, men relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • arbeidserfaring med saksbehandling i offentlig forvaltning, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • god digital kompetanse

Du bør ha

 • kjennskap til digitale verktøy som benyttes i stillingen, som Inspera, FS, P360 og TP
 • god kunnskap om aktuelt lov- og avtaleverk tilknyttet sektoren

Vi ønsker deg som

 • er nøyaktig, systematisk og effektiv
 • håndterer å ha en variert arbeidshverdag hvor mange ulike arbeidsoppgaver skal løses
 • har god arbeidskapasitet og tåler høyt arbeidstempo
 • har gode samarbeidsevner, men kan også arbeide selvstendig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen studieadministrasjon
 • varierte oppgaver og utbredt kontakt med studenter og ansatte
 • et meget godt arbeidsmiljø med dyktige, engasjerte og sosiale medarbeidere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Hege Wamstad tlf. 67 23 74 71/918 41 315
 • Kontorsjef Morten Isnes, tlf. 67 23 73 29/932 10 650

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1408 førstekonsulent lønnstrinn 43 - 54, dvs kroner 404 400-482 200 pr. år. /1434 rådgiver, lønnstrinn 50 – 66, dvs kroner 451 700-597 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen "Søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/04074

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS