LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / seniorkonsulent

Søknadsfrist: 30.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 24 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren.

Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

Vi søker organisasjonskonsulent/ saksbehandler

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent / seniorkonsulent. Stillingen har kontorsted Levanger eller Steinkjer. Vi søker etter en person som ønsker å bidra både sosialt og faglig i et arbeidsmiljø med fokus på utvikling og bruk av digitale verktøy og løsninger. Vi oppfordrer både nyutdannede og andre med mer erfaring til å søke stillingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er delt med omtrent like stor andel som organisasjonskonsulent for Studentorganisasjonen ved Nord og saksbehandler i studentsaker.

 • Organisasjonskonsulent for Studentorganisasjonen ved Nord med særlig ansvar for Trøndelag
 • Saksbehandle søknader om tilrettelegging ved eksamen
 • Delta i utviklingsprosjekt om tilrettelegging ved eksamen og i undervisning
 • Annen saksbehandling, utviklingsoppgaver og kvalitetsikring av prosesser og rutiner

Endringer av oppgaver må også kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid vil bli vektlagt
 • Ønskelig med noe kunnskap eller erfaring fra økonomi og regnskap
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • Kode 1408 førstekonsulent - NOK 493 700,- - 544 400,- i året
 • Alternativt kode 1363 seniorkonsulent - NOK 517 600,- - 573 900,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Leder seksjon for eksamen og vitnemål Brynjar Jørstad, [email protected], tlf +47 47 32 89 72

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30.03.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071184

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS