Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent / seniorkonsulent - Opptakskontoret

Søknadsfrist: 25.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Opptakskontoret ligger innenfor enheten for opptak og førstelinje som er organisert under Utdanning og studiet ved universitetets fellesasministrasjon.

Opptakskontoret behandler alle søknader om opptak til Nord universitet. Opptakskontoret har ansatte fordelt på studiestedene Bodø og Levanger. Enheten ledes av kontorsjef som rapporterer til Studiedirektør.

Om stillingen

Ved Studieavdelingens enhet for opptak og førstelinje, Nord universitet er det ledig en fast 100% stilling ved opptakskontoret som førstekonsulent / seniorkonsulent, arbeidssted Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av søknader til grunnutdanning, master - og videreutdanninger
 • Behandling av søknader om reservert studieplass
 • Veilede søkere og ansatte ved spørsmål om regelverk tilknyttet opptaksprosessen
 • Saksbehandle klager og forfalskningssaker
 • Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for opptak til høyere utdanning
 • Andre administrative oppgaver

Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter enhetens behov

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg krav til relevant erfaring og spesialkompetanse som er tilpasset stillingen funksjoner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandling av søknader og klager
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode prosess- og systemforståelse, evne til å se helhet og konsekvenser
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy her Public 360, Felles studentsystemer og Excel
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 52 - 57 - NOK 464 000 - 504 700 /kode 1363 seniorkonsulent - Ltr. 54 - 60 - NOK 479 600 - 532 300. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Ved særlige kvalifikasjoner menes personer som har lang erfaring innen saksbehandling i UH-sektoren.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.10.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071815

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS