LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver - studieveileder

Søknadsfrist: 31.07.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du vår nye kollega i studieadministrasjon? Liker du å jobbe med studenter og takler en travel hverdag - da er det deg vi er ute etter!

Om stillingen

Ved Nord universitet - Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Levanger er det ledig en fast 100 % stilling i studieadministrasjonen som førstekonsulent / rådgiver - studieveileder. Fakultetet har totalt 25 administrative medarbeidere, hvor majoriteten er tilknyttet studiested Bodø. Ved studiested i Levanger er det 4 administrative medarbeidere (studieveiledere), samt en teknisk ressurs.

Stillingen har kontorsted Levanger. Fakultetet praktiserer residensplikt.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha tett kontakt med studentene på dedikerte studier, herunder ansvar for å følge opp studentene mht. individuelle studieplaner, veiledning og progresjon i studiet
 • Som studieveileder vil du få ansvaret for å samarbeide tett med de faglige programansvarlige på de studiene du får administrativt ansvar for
 • Herunder bl.a. følge opp og saksbehandle studierelaterte saker, rapportere, samt være en støtte og pådriver i gjennomføringen av studieprogram
 • Arbeidsoppgaver med kontorstøtte vil og bli tillagt denne stilingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning - minimum bachelorgrad fra universitet eller høyskole, eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Du arbeider systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Du er serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du innehar god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Du har kunnskap og erfaring med med offentlig saksbehandling fra universitets- eller høgskolesektoren
 • Du har erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy, herunder elektronsik arkiv (fortrinnsvis Public 360)
 • I vurdering av søkere vil personlig egenskaper som er nødvendig for stillingen og arbeidsmiljøet bli vektlagtegnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 51-57, NOK kr 464.800,- - 516.100,- i året.
 • kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 534.400,- - 594.300,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • En arbeidsplass der respekt og åpenhet settes i sentrum for å skape utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 31.07.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 • Fullstendig CV (utdanning og arbeidserfaring).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med masterutdanning utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT - godkjenning.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30075266

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS