LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver - Styresekretær

Søknadsfrist: 26.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Vi søker førstekonuslent/rådgiver ved Rektors stab

Om stillingen

Ved Nord universitet, Rektors stab, studiested Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent /rådgiver - styresekretær.

Stillingen omfatter oppgaver knyttet til funksjonen som sekretær for Nord universitet sitt styre og sekretær for valgstyret, med ansvar for administrativ tilrettelegging av styrets arbeid. Stillingen skal også yte administrativ og praktisk støtte til rektor. Det må påregnes kortere perioder med forhøyet arbeidsbelastning.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ og praktisk tilrettelegging for styremøter
 • Sekretær for universitetstyret
 • Sekretær for valgstyret
 • Lederstøtte for rektor
 • Administrativ koordinator og praktisk tilrettelegger for rektor
 • Koordinator og kontaktledd mellom ledergruppa og rektor
 • Enklere saksbehandling

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide nøyaktig, strukturert og selvstendig
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidsomfang
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1408 førstekonsulent - NOK 493 700,- - 544 400,- i året. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og kode 1363 seniorkonsulent avtales.
 • kode 1434 rådgiver - NOK 544 400 - 648 700- ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 26.03.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071554

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS