LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / seniorkonsulent HR

Søknadsfrist: 16.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


HR-avdelingen er organisert som del av universitetets støtte- og fellestjenester på virksomhetsnivå, og ivaretar på vegne av rektor ansvaret for gjennomgående prosesser og funksjonsområder i hele institusjonen. Dette innebærer blant annet utvikling av personal- og lønnspolitikk, personalforvaltning og rekruttering. Avdelingen har 12 ansatte.

Om stillingen

Ved Nord universitet, HR-avdelingen, søker vi en entusiastisk førstekonsulent/seniorkonsulent som ønsker å være med å utvikle HR-feltet i organisasjonen.

Stillingen er fast 100 % og har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til rekruttering og personaladministrasjon, og arbeidet vil foregå i tett samarbeid med de som til daglig håndterer dette saksområdet.

Følgende arbeidsoppgaver er lagt til stillingen:

 • Annonsering og kontakt med annonseringsformidler
 • Betjening av vår søkerportal og kommunikasjon med søkere
 • Saksbehandling i vårt arkiv - og saksbehandlersystem
 • Håndtering av søknadsdokumenter til og fra bedømmelseskomiteer
 • Ansiennitetsberegning og lønnsfastsettelse i henhold til tariff
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakter i henhold til tariff
 • Registrering i lønnssystemet SAP
 • HR-støtte til ledere på alle nivå
 • Løpende driftsoppgaver innen HR-feltet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen HRM eller økonomi og ledelsesfag, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring fra HR-arbeid er en fordel, men ikke et krav
 • God kjennskap til gjeldende lover og avtaleverk innen fagfeltet
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analystiske evner
 • Løsningsorientert og har god prioriterings- og gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Nyutdannende med relevant utdanningsbakgrunn vil også bli vurdert.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, førstekonsulent (kode 1408) - ltr. 51 - 57, kr 458 900,- til kr 507 400,- i året, seniorkonsulent (kode 1363) - ltr. 54 - 60, kr 482 200,- til kr 535 200,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.05.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30086479

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS