Ledig stilling ved Nord universitet

Førstekonsulent / rådgiver - rektors stab

Søknadsfrist: 16.08.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Rådgiver / styresekretær

Om stillingen

Ved Nord universitet, rektors stab, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/førstekonsulent i rektors stab. Stillingen omfatter oppgaven som sekretær for Nord universitet sitt styre, og administrativ tilrettelegging av styrets arbeid. Det må påregnes kortere perioder med forhøyet arbeidsbelastning. Noe saksbehandling ligger til stillingen. Stillingen er direkte underlagt rektor, og er administrativ og praktisk støtte til rektor.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • sekretær for universitetstyret
 • lederstøtte for rektor
 • administrativ koordinator og praktisk tilrettelegger for rektor
 • koordinator og kontaktledd mellom ledergruppa og rektor
 • enklere saksbehandling
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • for ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for ansettelse i stilling som rådgiver kreves rerelevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • evne til å arbeide nøyaktig, strukturert og selvstendig
 • fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidsomfang
 • serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 47 - 57, årslønn NOK 428 200 - 504 700, kode 1434 rådgiver - Ltr. 60 - 65, årslønn NOK 532 300 - 583 900. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.08.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071554

Søk på stillingen

fnokode:1234