LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent - kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist: 21.04.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.


Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Kommunikasjonsenheten har ansvar for hele bredden av Nord universitets interne og eksterne kommunikasjon, herunder lederstøtte og strategi, formidling og mediehåndtering, web og digitale medier, studentrekruttering, arrangementer, profilering, omdømmebygging og grafiske tjenester. Kommunikasjonsenheten består av 18 årsverk, og enhetens leder rapporterer til rektor.

Ønsker du å arbeide med videoproduksjon, markedsføring og forvaltning av våre digitale kanaler?

Om stillingen

I kommunikasjonsenheten ved Nord universitet er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent innenfor videoproduksjon, innholdsmarkedsføring og sosiale medier.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Vi søker en kommunikasjonsrådgiver som skal jobbe med å fortelle gode historier gjennom bl.a. video, bilder og tekst, i tillegg til markedsføring og forvaltning av våre digitale kanaler. Du blir en del av teamet for digital markedsføring ved kommunikasjonsenheten. Her får du være med i et kreativ miljø med et bredt ansvarsområde, og bidra til produksjonen av engasjerende innhold fra første idé til ferdig produkt.

Stillingen innebærer både kreative arbeidsoppgaver i team, og systematisk jobbing på egenhånd.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av innhold, primært video, til sosiale medier, Nord universitets websider, arrangementer og tilpasning av innholdet til ulike kanaler.
 • Arbeide kreativt med utvikling av kampanjer og konsepter for sosiale medier og web med tanke på studentrekruttering og forskningsformidling.
 • Analysere og optimalisere markedsføringstiltak innen digitale kanaler.
 • Rådgiver for fagområdet og daglig drift av Nord universitets digitale kanaler.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Kompetanse innen digital markedsføring, sosiale medier, nettpublisering og redaksjonell innholdsproduksjon.
 • Kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsfaget, merkevare og omdømme.
 • Relevant erfaring fra bilde- og videoproduksjon, herunder:
 • Utvikling av idé til manus, med vekt på historiefortelling og dramaturgi tilpasset sosiale medier.
 • Praktisk gjennomføring fra innspilling og redigering til ferdig produkt.
 • Utarbeidelse av ulike versjoner til forskjellige formater.
 • Kompetanse innen bruk av kamera, lys- og lydutstyr, samt programvare som Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Final Cut Pro eller tilsvarende.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Kjennskap til Universitets- og høyskolesektoren.
 • Erfaring med strategisk arbeid for sosiale medier.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • Du kan jobbe selvstendig, nøyaktig, strukturert og med god gjennomføringsevne.
 • Du tar initiativ, er kreativ og ikke redd for å sette dine egne ideer ut i livet.
 • Du er resultatorientert og komfortabel med å jobbe analytisk i måleverktøy for web og sosiale medier.
 • Jobber godt i team, er utadvendt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 53 - 59, NOK 474 500,- - 526 000,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.04.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30076961

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS