LEDIG STILLING VED NMBU

Rådgiver / førstekonsulent innenfor studieadministrasjon

Søknadsfrist: 22.08.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Synes du utdanning innen teknologi og realfag er spennende? Blir du motivert av det å kunne støtte og hjelpe studenter? Da har vi stillingen for deg.

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi er det ledig en til to faste heltidsstillinger som rådgiver/førstekonsulent i studieadministrasjon (rådgiver SKO 1434/førstekonsulent SKO 1408).

Hos oss får du jobbe med mange hyggelige og engasjerte kollegaer og studenter. Vi er det største fakultetet på NMBU, og tilbyr 14 ulike samfunnsaktuelle og populære sivilingeniør- og lærerutdanninger.

Studieadministrasjon består av seks personer som jobber tett på fagmiljøer og studenter. Du vil få jobbe med alle utdanningstilbudene, men ha hovedansvar for studieinformasjon og støtte til studenter og faglærere i utvalgte studieprogram.

Her kan du lese mer om våre studietilbud: Våre studieprogrammer | NMBU

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av studiesaker
 • Sekretær for programråd
 • Studieinformasjon og veiledning, herunder: gi råd om valg av emner, arbeid med utdanningsplaner, karriereveiledning og støtte til studentene i studiehverdagen
 • Eksamensavvikling
 • Studentutveksling
 • Vurdering av søkere og godkjenning av ekstern utdanning
 • Studiekvalitetsarbeid og læringsmiljøarbeid
 • Registrering og oppfølging av studenter i Felles Studentsystem (FS)
 • Registrering og oppfølging av masteroppgaver
 • Bidra i arbeid med studentrekruttering
 • Bidra i arbeid med administrasjon av praksisplasser i lærerutdanningen

Studieteamet samarbeider tett om oppgavene og fordeling av hovedansvar vil variere ut ifra kompetanse og interesser.

Andre oppgaver kan legges til og stillingens plassering i organisasjonen kan endres.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • For tilsetting som 1434 Rådgiver kreves utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • For tilsetting som 1408 Førstekonsulent kreves utdanning fra universitets- eller høgskole, minimum på bachelornivå. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • For ansettelse som rådgiver, kreves relevant praksis.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • God digital kompetanse

Det er en fordel om du har:

 • Realfaglig utdanning fra universitets- eller høgskole.
 • Kjennskap til ett eller flere av studieretningene i fakultetets 5-årig master i teknologi (sivilingeniør). For nærmere informasjon, se: Våre studieprogrammer | NMBU
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid
 • Kjennskap til regelverk og prosedyrer i universitets- og høyskolesektoren

Personlig egenskaper vil bli vektlagt.

Du må:

 • Like å omgås mennesker og være en lagspiller
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være positiv og faglig engasjert
 • Takle høyt arbeidstempo
 • Løsningsorientert og evne til å jobbe selvstendig

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Lønn fra kr 501 200 til kr 594.300 (ltr. 54-65), avhengig av kompetanse for stilling som rådgiver.

Lønn fra kr 471 300 til 553 500 (ltr. 50-60), avhengig av kompetanse for stilling som førstekonsulent.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 22.8.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS