Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Informasjonsforvalter

Søknadsfrist: 19.08.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Vil du ha ansvaret for å forvalte og koordinere informasjonsflyten for vår forskning?

Forvaltning av informasjon er strategisk viktig for Veterinærinstituttet, og vi ønsker nå å styrke dette ansvaret ved opprettelse av en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte. Denne gruppen vil bestå av rådgivere innen forskning, kommunikasjon og økonomi i tillegg til deg som informasjonsforvalter. Disse nyopprettede og strategisk viktige stillingene lyses ut samtidig, se mer informasjon her.

Informasjonsforvalter vil få det overordnede ansvaret for informasjonsflyten og koordinering i de administrative løsningene og applikasjonene til Veterinærinstituttet, og vil være sentral i dette arbeidet fremover. Som informasjonsforvalter vil du vil arbeide tett med organisasjonen i tillegg til kompetansegruppen nevnt over.

Du blir en del av seksjon Organisasjon og HR som består av 8 dyktige medarbeidere, og du vil rapportere til leder for seksjonen. Organisasjon og HR har en åpen og inkluderende tone med høy takhøyde for diskusjon og medbestemmelse. Seksjonen har ansvaret for å levere god støtte til ledere og medarbeidere innen HR-ledelse og administrasjon, informasjonsforvaltning og arkiv, samt servicetorg.

Informasjonsforvalter får arbeidsted i Veterinærinstituttets nye moderne lokaler i Ås, med forventet innflytting høsten 2020.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • ansvar for å utvikle og koordinere tjenester som sørger for effektiv og systematisk forvaltning av all administrativ og faglig dokumentasjon
 • kartlegge, optimalisere, koordinere og forvalte informasjonsflyten i administrative løsninger og applikasjoner
 • være bindeledd mellom IT og fagmiljø og bidra til gode prosesser på dokumentfangst og dokumentlagring
 • utvikle og forvalte systemportefølje for dokumentasjon og samhandling, og tjenester for forskningsdata som Cristin, Brage og Bird.
 • utvikle og forvalte arkiv- og saksbehandlingsløsninger i henhold til regelverk
 • ansvar for å utvikle informasjonsforvaltning av forskningsprosjekter i tett samarbeide med andre kollegaer
 • bistå i opplæring og utvikling av kompetanse om informasjonsforvaltning for hele organisasjonen

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

For å lykkes som informasjonsforvalter må du være faglig engasjert og ha stor interesse for informasjonsflyt og kunne se muligheter ved bruk av teknologi.

Vi ser etter deg som:

 • har erfaring med prosjekt og endringsarbeid
 • har svært gode IT-kunnskaper
 • har fortrinnsvis mer enn fem års erfaring fra informasjonsforvaltning eller liknende
 • kan bistå/forvalte dokumenthåndteringen i en ny digital samhandlingsløsning
 • har relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole

Personlige egenskaper

 • du evner å skape engasjement og forståelse
 • du er generøs, serviceinnstilt og samarbeidende
 • du er planmessig og arbeider strukturert
 • du er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • du er faglig nysgjerrig og ambisiøs
 • du kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk/skandinavisk og engelsk

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; faglig ambisiøs, fremtidsrettet og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt samt erfaring fra forskningsvirksomhet.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en stilling hvor du i stor grad kan forme og utvikle selv
 • en stilling med en høy grad av innflytelse
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Noe reiseaktivitet må påregnes i stillingen. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder for Organisasjon og HR, Kristin Günther.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 20/20

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Powered by Labrador CMS