NTNU HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Strategisk kommunikasjonsrådgiver – samfunnskontakt

Søknadsfrist: 19.05.2022

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Våre oppgaver spenner fra forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk. Du finner oss i Trondheim (Gløshaugen og Dragvoll), Gjøvik og Ålesund.

Kommunikasjonsavdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Vi søker strategisk kommunikasjonsrådgiver

Om stillingen

Vil du jobbe tett på NTNUs toppledelse og være en viktig støttespiller for å synliggjøre NTNUs betydning og rolle, både i Norge og internasjonalt?

Kommunikasjonsavdelingen har ledig en 100 % fast stilling som seniorrådgiver i vårt samfunnskontakt-lag. Vi ser etter deg som har solid samfunnsforståelse, gode strategiske evner og erfaring fra operativt kontaktarbeid.

Arbeidssted er på Gløshaugen, Trondheim.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

I Kommunikasjonsavdelingen jobber det dyktige folk som brenner for kommunikasjonsfaget og for NTNU. Vi sitter i åpent landskap, hvor det er høyt under taket og stort engasjement. Vi tror på myndiggjorte medarbeidere og tillitsbasert ledelse. Vårt mål er å jobbe smidig og tett på kjernevirksomheten.

Vi tilbyr

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for NTNUs kontakt med politiske beslutningstakere, arbeids- og næringsliv og andre samfunnsaktører, i samarbeid med universitetets toppledelse og stab
 • Følge med på politiske og samfunnsmessige prosesser av betydning for NTNU
 • Gi kommunikasjonsfaglige råd, foreslå og gjennomføre aktiviteter
 • Pleie nettverk med relevante aktører

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring med strategisk kommunikasjon
 • God kjennskap til politiske prosesser
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Erfaring med innholdsproduksjon til ulike digitale kanaler

Ønskede kvalifikasjoner

 • God forståelse for hvordan mediene jobber og hvordan den politiske dagsorden settes
 • Solid samfunnsforståelse og god innsikt i det politiske systemet
 • Et analytisk og strategisk blikk med evne til å se helhet og synergier

Personlige egenskaper

 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og samarbeider godt med ulike interessenter
 • Du er resultatorientert og tåler perioder med høyt arbeidspress
 • Du er kreativ og initiativrik, samtidig som du jobber systematisk og planmessig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Lønn og vilkår

I stillingen som seniorrådgiver (kode 1364) vil du normalt lønnes fra p.t. brutto kr 715 900 - 825 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Stillingen vil kunne inngå i en vaktplan med vaktsjefansvar en måned om gangen.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Merk søknaden din med referansenummer: NTNU nr. 37/22

Søknadsfrist: 19.05.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS