LEDIG STILLING VED NMBU

Instituttleder ved Institutt for internasjonale miljø og utviklingstudier (Noragric)

Søknadsfrist: 07.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Noragric

Noragric er et anerkjent nasjonalt og internasjonalt fagmiljø med en engasjert vitenskapelig stab med høy faglig kompetanse innenfor miljø- og utviklingsstudier og internasjonale relasjoner.


Instituttet har fem attraktive studieprogram på bachelor, master og doktorgradsnivå, og er et aktivt forskningsmiljø med mange forsknings- og utviklingsprosjekter og internasjonale samarbeidsavtaler.


Instituttet er organisert i fire forskningsgrupper (Research Clusters): Rights, Accountability and Power; Conflict and Human Security; Environmental Governance; and Climate Change and Agricultural Development. Instituttet består av rundt 30 vitenskapelige ansatte, 20 stipendiater og 400 studenter. For mer informasjon, les her.


Noragric er en viktig del av Fakultet for landskap og samfunn. Fakultetet består, i tillegg til Noragric, av ledende fagmiljøer i by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling og folkehelsevitenskap. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Vil du lede et fremragende, internasjonalt fagmiljø innen globale miljø- og utviklingsstudier?

Om stillingen

Vi søker instituttleder til Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) ved Fakultet for landskap og samfunn.

Det er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse i én periode.

Sammen med vitenskapelig stab skal leder bidra til å videreutvikle instituttets sterke faglige posisjon innen forskning, utdanning og globalt samarbeid. Noragric er et viktig fagmiljø for NMBUs satsing på tverrfaglighet, bærekraft og globale utfordringer.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har ansvar for faglig og strategisk utvikling, er den nærmeste leder for instituttets ansatte og inngår i fakultetsledelsen. Instituttleder rapporterer til dekan.

Følgende ansvar og oppgaver ligger til stillingen:

 • Lede og videreutvikle forskning og undervisning
 • Lede strategiske prosesser, planlegging og budsjettarbeid
 • Bidra til tverrfaglighet og samarbeid
 • Utøve personalledelse, herunder inspirere og lede ansatte samt inneha en sentral rolle i ansettelser
 • Bidra til at instituttet har et godt og inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som kjennetegnes av medvirkning, åpenhet og god kommunikasjon
 • Lede instituttet i tråd med universitetets verdier, strategier og rutiner.

Instituttleder kan etter avtale med dekan utføre eget faglig arbeid i tillegg til lederskapet. Det må påregnes endringer i oppgaver over tid.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Høy vitenskapelig kompetanse med minimum doktorgrad innenfor et av instituttets fagområder
 • Erfaring fra ledelse innen høyere utdanning og forskning, for eksempel organisasjon, prosjekt, programråd eller faggruppe
 • Erfaring fra relevante nasjonale og internasjonale organisasjoner og nettverk

Administrasjonsspråket på universitetet er norsk, men som et miljø for internasjonale studier benytter Noragric engelsk som daglig språk. Det er derfor et krav om at søkere må ha svært gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig engelsk og norsk. Ferdigheter i svensk eller dansk kan erstatte krav om norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bred bakgrunn fra egen forskning og undervisning, herunder aktiv internasjonal publisering
 • Kunnskap og forståelse innen relevante vitenskapelige disipliner og tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektutvikling, med vekt på prosjekter fra EU/ERC, NFR, NORAD/UD og internasjonale organisasjoner/forskningsråd
 • Ledererfaring , herunder med personalledelse
 • Erfaring med nasjonalt og internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid
 • God organisasjonsforståelse og kunnskap om universitets- og høyskolesektoren og om trender i høyere utdanning internasjonalt

Personlige egenskaper

 • Faglig kreativitet og evne til strategisk ledelse
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne til å bidra til et godt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø
 • Motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av instituttleder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode Instituttleder Kode 1475 lønnsramme ltr. 82 - 86 (NOK 864 100 – 967 400), avhengig av kvalifikasjoner.

For interne søkere kan det inngås avtale om forsknings- og utdanningstermin etter endt åremål.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 07.03.2021

Søknaden må være på engelsk og sendes elektronisk.

Vedlegg til søknaden skal være: Curriculum vitae, vitnemål, attester og navn på tre referansepersoner.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS