LEDIG STILLING VED NMBU

Instituttleder for Institutt for parakliniske fag

Søknadsfrist: 11.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.


Fakultetet består av instituttene Prekliniske fag og patologi, Parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.


Institutt for parakliniske fag (Parafag) består av 8 faggrupper, Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Virologi, Parasittologi, Bakteriologi og mykologi, Ernæring og helse og Akvamedisin. Instituttet har ca. 120 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører

Vi søker en instituttleder med god innsikt i den rollen universitetet har som motor i kunnskapssamfunnet, og med blikk for NMBUs muligheter og forutsetninger.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for parakliniske fag.NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Stillingen som instituttleder er en åremålsstilling med varighet fra 01.08.2021 til 31.07.2025.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder leder den faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Dekan er instituttleders nærmeste overordnede.

Instituttlederens viktigste oppgaver er:

 • Ledelse og utvikling av instituttets faglige og administrative virksomhet.
 • Deltakelse i fakultetets strategiske arbeid og videreføring av dette ut på instituttnivå.
 • Representere og posisjonere instituttet eksternt og internt.
 • Gjennom samarbeid å sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning.
 • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø.
 • Ivaretakelse av økonomiforvaltningen på instituttet, inkludert plan- og budsjettarbeid, økonomistyring etc.

Kompetanse

NMBU søker en instituttleder som har relevant erfaring fra forskning og undervisning på universitetsnivå. Kandidaten må ha kompetanse på

minimum doktorgradsnivå innen fagområder relevant for instituttet. Det er ønskelig med veterinærmedisinsk utdannelse.

Det kreves

 • Relevant ledererfaring, både faglig og administrativt, fra universitets- og høyskolesektoren eller tilsvarende forskningsinstitusjoner.
 • Gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Gode kunnskaper i engelsk.

Det vil bli lagt vekt på

 • Førstehånds erfaring fra universiteters kjernevirksomhet: Undervisning, forskning, formidling og nyskaping.
 • Kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og innsikt i samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte og statlig avtale- og regelverk.
 • Gode resultater i egen-initierte strategiske initiativ.

Personlige egenskaper/egnethet

 • Evne til planmessig og resultatorientert arbeid.
 • Gjennom delegering og veiledning ha evne til å skape engasjement og oppslutning om felles mål.
 • Ha gode kommunikasjons- og problemløsningsevner.
 • Utstrakt evne til samarbeid og nettverksbygging.
 • Evne til å identifisere tiltak for å fremme instituttets økonomiske resultatoppnåelse.

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av instituttleder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1475 Instituttleder, ltr. 70-90 (NOK 643.000 – 1.065.400) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 11.04.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS