LEDIG STILLING VED NMBU

Instituttleder – Institutt for eiendom og juss

Søknadsfrist: 01.09.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.


Instituttet for eiendom og juss har 18 fast ansatte i tillegg til stipendiater og ca 270 studenter. Instituttet har ansvaret for en 5-årig master i Eiendom og en 2- årig heltids og en 4- årig deltidmaster i eiendomsutvikling. Ansatte har en faglig bakgrunn i eiendomsfag, juss, samfunnsvitenskap og økonomi. Instituttet har mye samarbeid med arbeids- og samfunnslivet og har omfattende etter- og videreutdanning. Mastergraden i eiendom kvalifiserer for stillinger som dommer i Jordskifteretten.

Vil du være leder for et spennende fagmiljø i eiendom og juss?

Om stillingen

Ved Fakultet for landskap og samfunn er det ledig en stilling som instituttleder ved Institutt for eiendom og juss. Stillingen er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse i en periode.

Sammen med vitenskapelig stab skal leder bidra til å videreutvikle instituttets sterke nasjonale faglige posisjon, tverrfaglighet og samarbeid på NMBU og fakultetet. Det legges spesielt vekt på å videreutvikle forskning og forskerutdanningen innenfor instituttets fagområder.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har ansvar for faglig og strategisk utvikling, er den nærmeste leder for instituttets ansatte og inngår i fakultetsledelsen. Instituttleder rapporterer til dekan.

Følgende ansvar og oppgaver ligger til stillingen:

 • Lede og videreutvikle forskning og undervisning
 • Lede strategiske prosesser, planlegging og budsjettarbeid
 • Bidra til tverrfaglighet og samarbeid
 • Utøve personalledelse, herunder inspirere og lede ansatte samt inneha en sentral rolle i ansettelser
 • Bidra til at instituttet har et godt og godt arbeids- og læringsmiljø, som kjennetegnet av medvirkning, åpenhet og god kommunikasjon
 • Lede instituttet i tråd med universitetets og fakultetets verdier, strategier og rutiner.

Lederoppgavene fyller ikke en hel stilling. Instituttleder skal derfor etter avtale med dekan også utføre faglige arbeidsoppgaver. Det må regnes med endringer i oppgaver.

Det gjennomføres en evaluering av studieprogrammene ved instituttet i 2021. Instituttleder vil ha en sentral rolle i dette arbeidet og oppfølging av evalueringen i en handlingsplan.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • En doktorgrad eller tilsvarende relevant kompetanse på minst førsteamanuensis/førstelektor nivå innenfor ett av instituttets fagområder
 • Ledelse innen høyere utdanning og forskning, for eksempel organisasjon, prosjekt, programråd eller faggruppe.
 • Aktiv deltakelse i relevante nasjonalt og internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid og/eller andre relevante faglige nettverk
 • Svært gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Ferdigheter i svensk eller dansk kan erstatte krav om norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med personalledelse
 • Være faglig oppdatert gjennom egen forskning, og undervisning, inkludert etter- og videreutdanning
 • Ha kunnskap og forståelse for ulike vitenskapelige disipliner og tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektutvikling, bl.a. EU, DIKU og NFR
 • God organisasjonsforståelse, kunnskap om universitets- og høyskolesektoren og om trender i høyere utdanning internasjonalt

Søke må ha følgende personlige egenskaper

 • Faglig kreativitet og evne til strategisk ledelse
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne til å bidra til et godt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø
 • Motiverende og resultatorientert lederstil

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av instituttleder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode Instituttleder Kode 1475 lønnsramme ltr. 80 - 83 (NOK 817 000 – 887 000), avhengig av kvalifikasjoner.

For interne søkere kan det inngås avtale om forsknings- og utdanningstermin etter endt åremål.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Søknaden må være på norsk og den må sendes elektronisk. Det må legges ved en Curriculum vitae.

Søknadsfrist: 01.09.2021

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS