INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Doktorgradsstipendiat - NORMS

Søknadsfrist: 22.10.2021

Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig forskningsstiftelse, opprettet i Oslo i 1950. Instituttet har i underkant av 50 forskere med hovedsakelig samfunnsfaglig bakgrunn. Forskerne er organisert i tre faggrupper og forsker innenfor temaene: arbeid, velferd, likestilling, migrasjon, sivilsamfunn, digitalisering, valg og demokrati.


Vår forskning skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå. Forskningen skal frembringe kunnskap og forståelse for områder som er viktig i samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Vil du ta doktorgraden på migrasjon og returpolitikk?

Ledig stipendiatstilling

Institutt for samfunnsforskning (ISF) er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv. Migrasjon har vært et av ISFs sentrale forskningsområder siden 1960-tallet.

Vi søker nå en doktorgradsstipendiat til et forskningsprosjekt om migrasjon og returpolitikk. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Likestilling, integrering, migrasjon.

Om prosjektet

Returpolitikk er et kontroversielt felt. Prosjektet Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS) fokuserer på normene som mobiliseres når vertsstater prøver å gjennomføre retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere, enten ved hjelp av det som omtales som assistert retur eller ved bruk av fysisk tvang.

Hvordan trekker ulike aktører, som eksempelvis politikere, byråkrater, diplomater og politifolk, på ulike normer i sin forståelse av retur? Hvilke normer trekker ulike aktører på når de søker å legitimere eller delegitimere retur?

Prosjektet er tverrfaglig, med vekt på sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver, men det er også åpenhet for andre faglige tilnærminger.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds UTENRIKS-program. Det ledes av Institutt for samfunnsforskning og gjennomføres i samarbeid med Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi samt ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, Norge, International Institute of Social Studies ved Erasmus University Rotterdam, Nederland, og Forum for Social Studies, Etiopia.

Om stillingen

Doktorgradsstipendiaten skal utforme et selvstendig, komparativt forskningsprosjekt som gir ny innsikt i hvordan normene i dette politikk- og praksisfeltet har utviklet seg i Norge og Sverige siden årtusenskiftet. Kandidaten står fritt til å velge metode og avgrensning.

Den som tilsettes vil bli en sentral bidragsyter til NORMS-prosjektet og forventes å være en aktiv deltaker i et tett integrert forskningsfellesskap, blant annet ved å være med å organisere seminarer, publisere på prosjektets blogg/nettside, samt popularisere forskningen sin i policy briefs, kronikker, eller lignende.

Den som tilsettes skal gjennomføre et godkjent utdanningsprogram for en artikkelbasert PhD-grad innenfor en tidsramme på tre år innen sitt fagområde.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende innen sosiologi, statsvitenskap, kriminologi, rettssosiologi, eller en annen relevant samfunnsvitenskapelig disiplin. Søkere som ikke har fullført mastergrad på søknadstidspunktet kan bli vurdert i særlige tilfeller. Tilsetting vil da skje under forutsetning av at mastergrad er oppnådd og at søker er kvalifisert for opptak til relevant ph.d.-program innen oppstart.
 • Kompetanse på relevante samfunnsvitenskapelige metoder. Interesse for og erfaring med temaet migrasjonspolitikk eller et nærliggende tema vil være en fordel.
 • Evne til å jobbe selvstendig, gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne.
 • Språkkunnskaper. Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker et skandinavisk språk og engelsk, enten flytende eller tilnærmet flytende.

Vi tilbyr

 • Midlertidig tilsetting som stipendiat i tre år, med planlagt oppstart 1. august 2022 eller ved nærmere avtale.
 • Lønn i henhold til gjeldende lønnssystem ved ISF, medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et etablert og inspirerende forskningsmiljø. Lokal veileder ved ISF i tillegg til veileder ved et universitet.
 • Eget kontor og tilgang til alle fasiliteter ved Institutt for samfunnsforskning.

Krav til søknad

 • Søknadsbrev på opptil én side.
 • Beskrivelse av doktorgradsprosjektet på 4-6 sider. Prosjektbeskrivelsen skal omfatte tema, problemstillinger, teori, komparativ dimensjon og metode. Den skal videre inneholde en fremdriftsplan i tabellform, samt en kort beskrivelse av 3 mulige forskningsartikler som vil kunne inngå i doktorgradsavhandlingen. Søkere oppfordres til å sette seg inn i NORMS-prosjektet slik det beskrives på prosjektets nettside.
 • CV med oversikt over utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuelle vitenskapelige arbeider.
 • Vitnemål og attester. Ved utdanning i utlandet må karaktersystemet der legges ved.
 • Masteroppgaven, dersom den er ferdigstilt.

Søknad med vedlegg skal sendes ISF elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist er 22. oktober 2021.

Kontaktpersoner:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS