LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Utvikler / seniorutvikler - Avdeling for IT

Søknadsfrist: 24.05.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Ønsker du å være med å utvikle fremtidens løsninger?

Ønsker du å utvikle skybaserte løsninger? Tenker du automatisering, algoritmer og effektivisering? Er du nytenkende og kreativ? I Seksjon for Fag- og Fellessystemer har vi tre ledige stillinger som utvikler/seniorutvikler på skybaserte tjenester.

Seksjonen består av 22 dyktige og erfarne medarbeidere som forvalter byråets IT-systemer on-prem. SSB er inne i en spennende tid hvor mange fellestjenester og løsninger skal realiseres på skyplattform, og vi ønsker å styrke vårt utviklingsmiljø innen skybaserte tjenester. Tjenestene skal understøtte registersystemer, datafangst med API/datastrømmer, metadatahåndtering, datastrømmer mellom bakke- og skyløsning, og tilrettelegge tjenester og funksjoner som kan benyttes av statistikkprodusentene.

Arbeidet vil skje i tverrfaglige team basert på smidig metodikk, hvor det er fokus på høy grad av autonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, drifte og forvalte neste generasjons tjenester i SSBs skyløsning, basert på et vidt spekter av teknologi.
 • Etablere datafangstløsninger fra næringslivet (API, datastrømmer, Altinn m.m.).
 • Arbeide i autonome tverrfaglige team.
 • Bidra til kompetansebygging blant kollegaer.
 • Bidra til at SSB forblir Norges fremste faktaleverandør.
 • Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med å bygge løsninger på skyplattform.
 • Erfaring med Java11, Python, Go, Kotlin eller tilsvarende.
 • Erfaring med smidige utviklingsmetoder og bruk av Jira, Git etc.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig at du har:

 • Kjennskap til statistikkproduksjon.
 • Erfaring med dokumentasjon av arbeidsprosesser og dokumentasjonssystemer.
 • Erfaring med DevOps.

Personlige egenskaper

Du har:

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til lære bort.
 • Gode samarbeidsevner, og liker å jobbe i team og ut mot brukere.
 • Evne til å se gode løsninger og prioritere.
 • God serviceinnstilling overfor brukere.
 • Trives med et operativt fokus og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig.
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

SSB arrangerer hackathons, meetups, månedlige tech lunsjer, demoer og mye annet. Vi jobber på og med skyløsninger og kan derfor teste ut ny teknologi og arbeidsmetoder. Vi ønsker å lære av hverandre, og vi strekker oss langt for at team og utviklere skal få utforme sin egen arbeidsdag.

I tillegg tilbyr vi

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 555 800 til kr 967 400 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte.
 • Et ambisiøst og kompetent IT-fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Moderne lokaler i Oslo eller Kongsvinger.
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom i kontorlokalene.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Gode løsninger for fjernarbeid.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4380930400

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS