LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Seksjonssjef - IT-arkitektur

Søknadsfrist: 11.04.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Spennende og utfordrende lederstilling i Seksjon for IT-arkitektur

Vi søker en engasjert, fremtidsrettet og faglig sterk leder til Seksjon for IT-arkitektur.

Vil du være med å videreutvikle et av landets mest spennende data- og teknologimiljøer? Våre løsningsområder fanger alt fra moderne mobilapper for å samle data om forbruk, tidsbruk og helse, til stordataløsninger for mottak av handelskvitteringer i nær realtid. Vi har ambisjoner om å flytte alle data til sky, og vi bygger en ny analyseplattform basert på ledende open source-løsninger.

For å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold, kreves en virksomhets- og IT arkitektur som er tilpasset en virkelighet hvor endringer i datatilfang og teknologi skjer raskt. Arkitekturen skal tilpasses smidige leveranseregimer og bidra til gode rammebetingelser og økt fart i autonome produktteam.

Som leder for IT-arkitektur får du store muligheter til å påvirke SSBs videre utvikling. Din hovedoppgave blir å videreutvikle seksjonen og sikre fremtidsrettede løsninger for krevende dataintensive tjenester. Stillingen stiller høye krav til forretnings- og arkitekturforståelse og lederegenskaper.

Som leder for et fagområde i rask utvikling er du opptatt av å kontinuerlig utvikle medarbeidernes og egen kompetanse. Du vil være en viktig bidragsyter i ledergruppen i IT-avdelingen og det forventes at du engasjerer deg og bidrar til samarbeid på tvers. Godt samarbeid med statistikkavdelingene og andre deler av SSB er en forutsetning for å lykkes. Om du i tillegg trives med å «stå på scenen» og skape entusiasme for nye arbeidsformer og teknologiske muligheter kan du være den vi ser etter.

Seksjonen består i dag av elleve medarbeidere og er lokalisert i både Oslo og Kongsvinger. Stillingen kan være i Oslo eller Kongsvinger.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere.
 • Ansvar for seksjonens mål- og resultatoppnåelse, budsjetter og rapportering.
 • Tett samarbeid med SSBs øvrige virksomhet for å sikre at vi utnytter teknologiske muligheter best mulig for samfunnsoppdraget og organisasjonen.
 • Sikre tydelig målbilde for sentrale satsninger som ny dataplattform, statistikkbank, ssb.no og løsninger for deling av data.
 • Utvikle et engasjert og attraktivt fagmiljø ved å jobbe målrettet med medarbeiderutvikling, herunder systematisk kompetanseutvikling, kontinuerlig læring og tverrfaglig samarbeid.
 • Sikre effektiv ressursbruk innen seksjonens arbeids- og ansvarsområde.
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen og delta aktivt i prosessforbedringsarbeid på tvers av IT-avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på minimum bachelornivå.
  • Relevant erfaring innen fagområdet du skal lede kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har erfaring som arkitekt og/eller utvikler av moderne IT-systemer, fortrinnsvis innen avansert databehandling med omfattende datagrunnlag.
 • Du har relevant ledererfaring.
 • Du har god organisatorisk og forretningsmessig forståelse.
 • Du har svært gode skriftlig og muntlig formidlings- og presentasjonsevner.

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert og setter tydelige mål.
 • Du legger til rette for et godt læringsmiljø og deling av kunnskap.
 • Du er en sterk relasjonsbygger med gode samarbeidsevner.
 • Du har evne til å inspirere, involvere og få team til å levere gode resultater.
 • Du er handlekraftig med stor gjennomføringsevne.
 • Du er strukturert og har sterke analytiske ferdigheter.
 • Du har evne til kontinuerlig holde seg oppdatert innenfor faget IT-arkitektur- og utvikling.

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef (1211) i lønnsspenn fra kr 792 700 til kr 1 019 400 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte.
 • Verdifull arbeidshverdag hvor du bidrar til ett av landets viktigste samfunnsoppdrag.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode ordninger for kompetanseheving (egne kompetansemidler, deltakelse på kurs og konferanser, etc.), tilgang til biblioteket vårt og aktuelle tidsskrifter.
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning.
 • Gode løsninger for fjernarbeid.
 • Moderne lokaler i Oslo eller Kongsvinger.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4357849293

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS