LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver - Seksjon for næringslivets strukturer

Søknadsfrist: 19.04.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Engasjert økonom med interesse for regnskap, er det deg?

Seksjon for næringslivets strukturer søker etter tre nysgjerrige og engasjerte medarbeidere med økonomibakgrunn. De som blir ansatt skal delta i produksjonen av årlige økonomiske data for norsk næringsliv, samt bidra til effektivisering og fornying av statistikkproduksjonen.

Seksjonen har i dag 30 ansatte, med ansvar for utarbeidelse av årlig statistikk som beskriver utviklingen i norsk næringsliv og enkelte korttidsindikatorer. Dataene er viktig input til årlig nasjonalregnskap og rapporteres til Eurostat, som et ledd i EØS-avtalen.

Vi ser etter deg med god innsikt i regnskap og interesse for tall, i tillegg til god IT-kompetanse. Det er viktig at du er endringsorientert, villig til å dele kompetansen din med andre og at du har gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser knyttet til årlig statistikk som beskriver utviklingen i norsk næringsliv
 • Utvikle, drifte, kvalitetssikre og dokumentere statistikk
 • Tolke og analysere resultater
 • Bidra i tverrgående arbeid i SSB rundt effektivisering av statistikkproduksjonen og bruk av nye datakilder
 • Bidra til et positivt og konstruktivt arbeidsmiljø, hvor utvikling og drift kombineres i arbeidsdagen
 • Stillingene kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, f.eks siviløkonom eller samfunnsøkonom
 • Interesse for regnskapsfaglige problemstillinger på konsernnivå vektlegges, men er ikke et krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • God IT-kompetanse, interesse for programmering er en fordel
 • Erfaring fra statistikkproduksjon er ønskelig, men ikke et krav
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske egenskaper og god tallforståelse
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og tilpasse seg en arbeidshverdag i kontinuerlig endring
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta selvstendige initiativ
 • Positiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli ilagt vekt

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent kr 458 900 - 555 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere.
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID: 4357399566

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Jakob Kalko (Seksjonssjef), 480 49 611
Powered by Labrador CMS