Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - regnskap og skattestatistikk

Søknadsfrist: 30.03.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

I Seksjon for Regnskapsstatistikk og VoF er det ledig en stilling som førstekonsulent/rådgiver.

Den ledige stillingen er knyttet til gruppe for regnskap- og skattestatistikk. Produksjonen av disse statistikkene skal moderniseres i løpet av de nærmeste årene. Sentrale datakilder vil endre seg i den samme perioden. Dette innebærer endringer i prosessene fra data kommer inn til resultatene formidles for disse statistikkene. Gruppen har et særskilt ansvar i å sikre produksjonen av statistikken i tråd med endrede rammebetingelser, samtidig som forbedring- og utviklingsmuligheter ivaretas.

Seksjonen har 21 medarbeidere med ansvar for regnskapsstatistikk for ikke-finansielle foretak, skattestatistikk for selskaper, samt forvaltning av SSBs sentrale virksomhets- og foretaksregister.

Arbeidsoppgaver

 • Produsere regnskap- og skattestatistikk, herunder kontroll, klargjøring og kvalitetssikring av data
 • Formidling og dokumentasjon av regnskap- og skattestatistikk
 • Utviklings- og moderniseringsarbeid
 • Utredningsarbeid innen fagfeltet
 • Håndtere oppdrag fra ulike brukere av statistikken
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen økonomi
 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • God IT-kompetanse, gjerne interesse for programmering
 • Erfaring fra statistikkproduksjon er en fordel
 • Regnskapskompetanse er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Målrettet og løsningsorientert
 • Evne til initiativ og nytenkning
 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver innen et statistikkområde som skal utvikles og moderniseres
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et tydelig samfunnsansvar
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver, p.t. kr 456 400 til kr 552 800 etter kvalifikasjoner
 • Høyere lønn og eventuelt stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blirinnkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utførerbakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt omikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varsletom dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrerkvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevneeller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må væreinnforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid medinkluderingsdugnaden

Webcruiter-ID: 4209236044

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Samuel Abonyo (Seniorrådgiver), 408 11 495
 • Camilla Torp (Seksjonssjef), 905 90 937