LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

SD-ingeniør / ENØK-ingeniør - Avdeling for bygg- og eiendom

Søknadsfrist: 08.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Avdeling for bygg- og eiendom ivaretar de fysiske omgivelser på campus og skal bidra til å støtte universitetets kjernevirksomhet som er undervisning, forskning og formidling. Målsettingen er å tilby tilpassede og fremtidsrettede lærings-, forsknings- og arbeidsmiljøer.


Avdelingen sørger for strategier, planer og rammer for en bærekraftig og kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs eiendommer, uterom og infrastruktur.


UiT Norges arktiske har 300 000 kvadratmeter bygg med et årlig budsjett for vedlikehold, drift og utvikling på 390 millioner kroner.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet søker med dette en dyktig og engasjert person som ønsker å bidra med å utvikle UiTs SD-anlegg med fokus på energioptimalisering og smarte bygg.

SD-anlegget styrer lys, varme, kulde og andre prosesser i Universitetets bygg og er sentral støttefunksjon for kjernevirksomheten som er forskning og undervisning. Campus er arbeidsplass for studenter og ansatte, men også rammen om store deler av studentens liv og har derfor betydning for både livskvalitet og arbeidsglede.

Som vår nye kollega må du gjerne være nytenkende, framoverlent og analytisk. Du må kunne se sammenhenger mellom overordnede føringer og enkeltsaker og være en pådriver med gjennomføringsevne. Du må ha et faglig engasjement og ha gode samarbeidsevner. Har du dette vil din faglige påvirkning være stor.

Arbeidssted er Tromsø, med oppgaver knyttet til øvrige campuser som medfører noe reisevirksomhet.

Hovedarbeidsoppgavene vil være

 • utvikle og optimalisere SD-anlegget med søkelys på energioptimalisering og smarte bygg
 • bidra til at SD-systemene er hensiktsmessig strukturert
 • samarbeide med SD-ingeniører og bistand til driftspersonell
 • stillingen kan i perioder medføre arbeid på kveld og i helg

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Ingeniørutdanning med bakgrunn fra automatiseringsteknikk.
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra byggautomasjon.
 • Fagbrev innen elektro og/eller automasjon og relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Inngående kunnskap til SD/ Automasjonsanlegg (sentral driftsstyring)
 • God teknisk innsikt, gjerne tverrfaglig, ha god systemforståelse og god evne til å løse komplekse utfordringer.
 • Gode datakunnskaper med kjennskap til Windows Server Operativsystem versjon 2016 – 2019 – 2022, samt datanett og oppbygging av dette via routere og switcher.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, samt forstå tekniske tekster på engelsk.

Tilleggskompetanse vi ønsker du har:

 • Prosessleder- og prosjektlederkompetanse.
 • Kompetanse og eller erfaring innen offentlige anskaffelser.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.
 • Kjennskap til universitets – og høgskolesektoren.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge at du er motivasjon og personlig egnet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Strukturert og systematisk
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert
 • Gjennomføringsdyktig
 • Omgjengelig og med gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i team

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Du får planlegge din egen arbeidsdag
 • Engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stillingen plasseres i overingeniør kode 1087 eller senioringeniør kode 1181 avhengig av kvalifikasjoner
 • Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør . Fra bruttolønn trekkes det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Les mer om pensjonsordningen i staten hos spk.no

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronsik utfylt CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS