LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Ingeniør / overingeniør - seksjon forskning, mattrygghet og dyrehelse

Søknadsfrist: 06.06.2022

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Har du lyst å jobbe som ingeniør/overingeniør?

Ledig stilling som ingeniør/overingeniør er tilknyttet instituttets avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og seksjon forskning, mattrygghet og dyrehelse. Arbeidssted vil i hovedsak være Tromsø. De fleste ansatte ved seksjonen er forskere med doktorgrad. Seksjonen består i dag av omkring 20 medarbeidere, hvorav fire er lokalisert i Tromsø og de øvrige på Ås utenfor Oslo. Denne stillingen inngår blant dagens fire i Tromsø.

Hovedaktiviteten ved seksjonen er kunnskapsutvikling (forskning) som dekkes av begrepet Én Helse, dvs. samspillet mellom humanhelse, dyrehelse og miljøfaktorer, inkludert zoonoser og antimikrobiell resistens. Mange av medarbeiderne (inkludert alle i Tromsø) har i tillegg oppgaver knyttet til rådgiving og diagnostikk for næring og forvaltning. Seksjonen har utstrakt samarbeid med resten av instituttet, norske og utenlandske fagmiljøer, og har et særlig ansvar for kunnskapsutvikling for nordområdene.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vi er på jakt etter en selvstendig, initiativrik og faglig dyktig ingeniør med bred kompetanse.

Oppgavene som forventes/ønskes utført omfatter:

 • Ansvar for drift av laboratoriet og for utvalgte metoder, både forskningsrelevante og diagnostiske (bakteriologi, parasittologi og molekylærbiologi).
 • Ansvar for at obduksjonssalen til enhver tid er driftsklar. Praktisk bistand under obduksjoner, etterarbeid etter obduksjonen med bildelagring og -organisering, forsendelser, papirarbeid og lignende, samt hovedansvar for rydding og rengjøring etter obduksjoner, vil også tilligge stillingen.
 • Bistand til forskerne i forbindelse med prøvetaking i felt.
 • Prøvemottak, -registrering, -håndtering og –forsendelser, sortering av tilhørende dokumentasjon, lagring og kasting av biologiske prøver.
 • Organisering av innsending og registrering av materiale, inkludert databasehåndtering, i forbindelse med prosjekter.
 • Opplæring og oppfølging av studenter og gjesteforskere på laboratoriet. Tilrettelegging for kursvirksomhet, som bl.a. tilbys av Helsetjenesten for rein.
 • Bestillinger, innkjøp, oppfølging av driftsavtaler, fakturahåndtering, arkivering, div. administrative oppgaver.
 • Lokalt kvalitetsansvar og verneombud/brannvernansvar.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner

Det er krav om

 • relevant utdanning innen mikrobiologi og laboratoriearbeid, minimum på bioingeniørnivå
 • å beherske et skandinavisk språk

Det er sterkt ønskelig med

 • praktisk erfaring med mikrobiologisk og evt. molekylært laboratoriearbeid
 • praktisk erfaring med patologiske laboratorieoppgaver
 • praktisk erfaring med dataregistrering, digitale journaler og arkivering
 • erfaring med kvalitetssystem for laboratorievirksomhet
 • erfaring med vedlikehold av laboratorier, samt HMS-arbeid

Det er også ønskelig/en fordel med:

 • noe kjennskap til norsk landbruk generelt og arktisk landbruk spesielt
 • interesse for tamrein og reindrift
 • interesse for forskning og kunnskapsformidling
 • interesse for å videreutvikle egne og andres kompetanser
 • å være samisktalende

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en medarbeider som er:

 • faglig ambisiøs med høy gjennomføringsevne
 • god til å se behov og muligheter, og tar ansvar for at driften av virksomheten i Tromsø går så knirkefritt som mulig
 • nysgjerrig, konstruktivt kritisk, med gode samarbeidsevner
 • opptatt av å skape faglig og sosial samhandling og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • et intimt arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør (1085, overingeniør (1087) eller senioringeniør (1181) avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter.

Søkere oppfordres til å reflektere kort om sin motivasjon for å søke, i søknaden.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Arne Holst-Jensen eller forsker Torill Mørk.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4522845716

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Torill Mørk (forsker/veterinær), 97773433
 • Arne Holst-Jensen (seksjonsleder9), 41106362
Powered by Labrador CMS