Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Senioringeniør / overingeniør i elkraftteknikk

Søknadsfrist: 05.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som Senioringeniør/overingeniør i elkraftteknikk

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.01.21 ledig fast 100 % stilling som senioringeniør/overingeniør innen elkraftteknikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for elektro, IT og kybernetikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er p.t. Porsgrunn.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Instituttet har ansvar for undervisnings- og forskningsaktiviteter og disponerer flere laboratorier innenfor fagområdet elkraftteknikk. Den som tilsettes vil ha ansvar for konstruksjon, modifikasjon, dokumentasjon og vedlikehold av laboratorierigger og annet utstyr i fakultetets laboratorier. Stillingen omfatter også undervisningsassistanse i forbindelse med laboratorieoppgaver og studentprosjekter på bachelor-, master- og ph.d.-nivå samt teknisk støtte til forskningsprosjekter. Vedkommende vil også ha sikkerhetsansvar og innkjøpsansvar innen sitt fagområde.

Kvalifikasjoner

Vi søker en kreativ og utviklingsorientert ingeniør som er praktisk anlagt.

Den som ansettes bør ha kompetanse om:

• instrumenter og måleteknikk innenfor elektriske anlegg

• elektriske maskiner

• elektriske kraftsystemer

• lav- og høyspenning

• kraftelektronikk

Kunnskap om følgende områder vil telle positivt:

• simuleringsverktøy

• programmering

• forskningsprosjekter

Du som søker må ha:

• Utdanning som bachelor/master/ph.d. ingeniør i elkraftteknikk eller tilsvarende.

• Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.

• Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

• God erfaring med HMS-systemer.

• God leverandørkunnskap.

For ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå og relevant arbeidserfaring, gjerne masterutdanning eller sivilingeniørutdanning. Det legges i tillegg vekt på spesielle krav mht. utdanning, spesialkompetanse, administrativ erfaring eller lederegenskaper tilpasset stillingens funksjoner.

For ansettelse i stilling som senioringeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Det legges vekt på spesielle krav mht. spesialkompetanse, administrativ erfaring og lederegenskaper. Allsidig arbeidserfaring og relevant tilleggsutdanning kan erstatte deler av utdanningskravet.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.
 • Praktisk erfaring, fagbrev som elektriker eller energimontør.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som senioringeniør (stillingskode 1181): NOK 583 900 – 667 200 pr år. Stilling som overingeniør (stillingskode 1087): NOK 504 700 – 615 900 pr år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Ev oppfordring til det ene kjønn om å søke stillingen]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Svein Thore Hagen tlf. 35 57 51 70 eller 913 26 512, epost: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS