Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Ingeniør i bioinformatikk for sekvensanalyser og programmering

Søknadsfrist: 27.07.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomiInstitutt for arktisk og marin biologi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonimi, Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) lyses det ut en fast stilling som overingeniør innen bioinformatikk.

Stillingen er knyttet til Forskningsgruppen «Mikroorganismer og Planter» og er eksternt finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Forskningsgruppen består av fem professorer, tre førsteamanuenser og en TFS forsker, pluss teknisk og midlertidig vitenskapelig stab.

Den utlyste stillingen har finansiering for tre år.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil jobbe på NFR prosjektet «Interaksjoner mellom opto- og epigenetiske nettverk i parasittiske snylteplanter». Prosjektet skal belyse kausale relasjoner mellom lys-regulert genuttrykk og epigenetiske modifikasjoner i genomet til snylteplanteslekten Cuscuta som en del av parasittens angripsstrategi. Prosjektet vil generere sekvenseringsdata for mRNA, sRNA og DNA-methylering og den som ansettes vil bruke standard protokoller for prosessering og in silico analysen av sekvensdata eller utvikle tilpassede analyseprotokoller sammen med forskere i gruppen. Formidling og forskningsbasert undervisning er eksplisitte mål i gruppen or av prosjektet, og den som ansettes vil bidra til dette gjennom preparering av programmer og verktøy for undervisnings- og formidlingsformål.

Vi tilbyr arbeid i en dynamisk interdisiplinær forskningsgruppe og tilknyttning til et prosjekt som omfatter flere biologiske disipliner, bl. a. plantepathogenbiologi, lyspersepsjonsfysiologi og epigenetikk. Prosjektet gir muligheter for banebrytende oppdagelser med betydning for bl. a. landbruks biotekologi.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Kandidaten som ansettes må:

 • Holde minimum en Mastergrad i Bioinformatikk eller Biologi
 • Dokumentere god praktisk kunnskap med analyse av transkriptom/RNAseq sekvensdata fra eukaryote celler, inkludert prosessering av rå data, annotering, statistikk i forbindelse med genuttrukksanalyse
 • Dokumentere praktisk kunnskap med genomanalyser og DNA sekvenseringsdata fra eukaryote genomer
 • Beherske et relevant programmeringsspråk, helst Python og/eller R
 • Dokumentere erfaring med versjonskontrollsystemer som Git (fortrinnsvis)

Dokumentert ekspertise på planter og erfaring med plantegenomikk/transkriptomikk og annoterings- og analyseverktøyene Mercator/Mapman vil telle svært positiv, men er ikke et absolutt krav.

Dessuten vil det være positiv for kandidaten hvis det foreligger:

 • Dokumentert ekspertise med analyse av sRNA data og/eller DNA-methyleringsdata
 • Erfaring med sekvensanalyser fra planter
 • Erfaring med å lage og jobbe med større databaser
 • Grunnleggende erfaring med fylogenetiske analyser
 • Ha Team spirit og interesse i gjensidig kunnskapsdeling med andre i gruppen

Det legges stort vekt på personlig egnethet, interesse og motivasjon for arbeidet.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS