LEDIG STILLING VED NIVA

Laboratorieingeniør - Seksjon for Vannkjemiske analyser

Søknadsfrist: 02.10.2022

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima, naturmangfold og ressursspørsmål. Vi er en ikke-profittbasert kunnskapsorganisasjon med over 300 medarbeidere. Vår visjon er «forskning for en bærekraftig framtid» – med verdiene relevans, integritet, kvalitet og samspill. Vi bidrar til å løse lokale, regionale og globale miljøspørsmål basert på forskning, overvåkning og rådgivning av høy kvalitet. Våre medarbeidere opplever NIVA som en attraktiv arbeidsplass fordi vårt bidrag og samfunnsoppdrag gir mening og motivasjon.

Seksjon for Vannkjemiske analyser ved NIVA utfører mange ulike kjemiske analyser i et stort antall vannprøver og i noen sedimentprøver. Analysevirksomheten ved seksjonen er akkreditert i henhold til ISO 17025. Våre analyseresultater er delleveranser i overvåkingsprosjekter, forskningsprosjekter og andre oppdrag som utføres av forskere ved NIVAs øvrige seksjoner. Vi har behov for å styrke seksjonen med en laboratorieingeniør som har kompetanse innen kjemisk analyse, rutine- og forskningsrettet laboratoriearbeid og gjerne innen prosjektarbeid.

Hovedoppgaver

 • Utføre analyser av uorganiske vannkvalitetsparametere.
 • Kvalitetssikre resultater fra de aktuelle vannkjemiske analysene.
 • Bistå i metodeutvikling og validering, samt generell drift av laboratoriet.
 • Prosjektoppfølging og tett samarbeid med kollegaer både i og utenfor seksjonen.
 • Bidra i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i seksjonen og i NIVA forøvrig.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som:

 • Har utdanning på bachelornivå innen uorganisk kjemi/analytisk kjemi eller tilsvarende.
 • Har erfaring med laboratoriearbeid og kvalitetssikringssystem som ISO/IEC 17025, GLP el.
 • Har god forståelse for generell kjemi og generelt kvalitetssikringsarbeid.
 • Behersker norsk og engelsk både skriftlig og muntlig på høyt nivå.
 • Det forutsettes at du har relevante IT-kunnskaper, og en fordel om du har kjennskap til LIMS-systemer.

Personlige egenskaper

Vi søker en systematisk, ryddig og selvstendig person som liker å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet i NIVA består av medarbeidere med mange ulike kulturer, det er derfor viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og at du trives med å delta i faglige diskusjoner. Vi ønsker også at du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og at du har en “stå på holdning” som bidrar positivt til både prosjekter og arbeidsmiljøet.

Inkludering og mangfoldNIVA har et viktig samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør nasjonalt og internasjonalt. Vi rekrutterer internasjonalt og har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning, innsikt og gir bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre.NIVA har et arbeidsmiljø som er preget av respekt og likeverd. Vi likebehandler med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, religion og etnisk og kulturell bakgrunn, og andre vesentlige forhold ved en person.

NIVA tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt på et laboratorium i kontinuerlig utvikling.
 • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Treningsrom på kontoret i Oslo
 • Firmahytte i Hemsedal

Webcruiter-ID: 4560718682

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS