LEDIG STILLING VED NGU

Senioringeniør - ICP-MS

Søknadsfrist: 02.02.2022

NGU

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Les mer på www.ngu.no

Vi søker en senioringeniør til en fast stilling tilknyttet ICP-MS-virksomheten ved NGUs laboratorier.

NGU-lab disponerer et stort utvalg av avanserte analyseinstrumenter og metoder for bearbeiding, analyse, karakterisering og datering av geologiske materialer. Vi støtter NGUs hovedaktiviteter innen forvaltning og forskning. Mer informasjon om våre laboratoriefasiliteter finnes her.

I 2019 ble en del av det nasjonale MiMaC-laboratoriet etablert ved NGU. Vår node tilbyr en Nu Plasma3 MC-ICP-MS, en Agilent 8900 triple quadrupole ICP-MS og en Teledyne Cetac Analyte Exite excimer laser. De benyttes i både single og split-stream-konfigurasjon til element- og isotopkartlegging samt punktanalyser av ulike mineraler. I tillegg har ICP-MS-laboratoriet en Thermo Element XR med en New Wave excimer laser. Brukte metoder er U-Pb, Lu-Hf, og Sr isotopanalyser i zirkon, titanitt, kalsitt og apatitt, men det jobbes med å utvide analyseporteføljen.

I denne stillingen får du ansvar for drift av instrumentene i MiMaC-laboratoriet og for å etablere, validere og utføre analysemetoder for sporelementer og isotopforhold, i samarbeid med kollegaer ved NGU lab samt forskere fra NGU og andre fagmiljøer.

Følgende arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • Vedlikehold, feilsøking og reparasjon av analyseinstrumenter ved LA-ICP-MS-lab
 • Opplæring og oppfølging av brukere
 • Sikre gode rutiner for kvalitetskontroll, loggføring og dokumentasjon av analysemetoder
 • Bidra med datareduksjon, rapportering og publisering
 • Bidra med analysearbeid
 • Utvikle og etablere analysemetoder i samarbeid med kollegaer ved NGU

Vi søker kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • PhD eller tilsvarende ekspertisenivå innen geovitenskap eller relevante disipliner, kombinert med solid kunnskap innenfor ICP-MS-analysemetoder
 • Minst 3-års erfaring med MC-ICP-MS og prøveinnføringssystem basert på laserablasjon. Kunnskap om og erfaring med andre ICP-MS-instrumenter (sector field eller triple quadrupole) samt split-stream-systemer er en fordel
 • Erfaring med etablering og utvikling av ICP-MS-analysemetoder for isotopanalyse i geologiske prøver
 • Praktisk erfaring med vedlikehold og reparasjoner av ICP-MS-instrumenter er en fordel
 • Erfaring med databearbeiding for bestemmelse av isotopforhold og elementanalyse
 • God forståelse av kravene til kvalitetssikring og gode evner for å vurdere datakvalitet
 • Erfaring med opplæring og veiledning er en fordel

Vi ønsker at vår nye medarbeider har gode kommunikasjonsevner og jobber godt i team. Du må kunne ta initiativ og jobbe selvstendig, samt være systematisk og nøyaktig. Endringsvillighet er viktig, da arbeidsområdene kan utvikles over tid. Det forventes at du holder seg oppdatert om utviklingen og nye applikasjoner av LA-ICP-MS-analyseteknikker innen geovitenskap og materialteknologi.

Arbeidsspråket ved NGU er norsk. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk forventes lære seg norsk muntlig og skriftlig på et grunnleggende nivå (nivå 2) innen 2 år.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med spennende utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnivå og nasjonal/etnisk bakgrunn. NGU er en IA-virksomhet og vil legge til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Stillingen lønnes i samsvar med utdanning og erfaring etter Statens hovedtariffavtale som Senioringeniør (stillingskode 1181). Stillingen rapporterer til seksjonsleder for NGU laboratorier.

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder for NGU-lab, Ida Noddeland ([email protected]), eller metodeansvarlig for ICP-MS Øyvind Skår ([email protected]).

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

Webcruiter-ID: 4468799034

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS