LEDIG STILLING VED SINTEF

Ingeniør / tekniker innen reservoarteknologi

Søknadsfrist: 20.12.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.


Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

Vi har et stort flott reservoarlaboratorium og trenger en ny medarbeider. Ønsker du å være med på laget?

Vi ser etter deg som kan og vil arbeide med eksperimentell reservoarfysikk.

I SINTEF er det spennende oppgaver og godt samarbeid i et internasjonalt miljø. Det er store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvar og initiativ blir høyt verdsatt

Reservoarlaboratoriet er essensielt for oss, og vi har utstyr og kompetanse i verdensklasse.

Slik vil arbeidsdagen være: Oppgavene vil spenne fra håndtering og preparering av prøver, til design, drift og utvikling av eksperimentell apparatur, planlegging og gjennomføring av eksperimenter, til kundekontakt og ledelse av eksperimentelle prosjekter.

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen:

  • Du kan ha bakgrunn som tekniker, ingeniør eller MSc innenfor et relevant fagfelt.
  • Design, planlegging og gjennomføring av eksperimentelt arbeid
  • Maskiningeniørkompetanse mot drift og vedlikehold av utstyr
  • Kunnskap innen elektronikk og programmering/databehandling
  • Bruk av høytrykksutstyr

Vi forventer ikke at du kan krysse av på alle punktene, men vi ser etter deg som har kompetanse eller ønsker å utvikle deg innen disse områdene.

Både nyutdannede og erfarne kandidater kan være aktuelle for stillingen ut ifra en helhetsvurdering. Kvinner oppfordres til å søke.

Med disse personlige egenskapene, vil du trives godt hos oss:

  • påser god HMS i alt arbeid
  • viser initiativ, er selvstendighet og løsningsorientert
  • samhandler godt med forskere/prosjektledere
  • er lærevillig, har et øye for detaljer, er strukturert og kvalitetsbevisst

Hos oss får du:

  • Gode utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, bedriftsbarnehage og gode pensjons- og forsikringsordninger

Om oss:

I forskningsgruppa Reservoar og geologi er fokuset på området reservoarteknologi, særlig på studier av metoder på CO2-lagring og hydrogenlagring. En av våre hovedaktiviteter i laboratoriet er kjerne-flømmingsforsøk, analyser av reservoarvæsker og bruk av avansert µCT-skanner (computertomografi). En annen hovedaktivitet i avdelingen er numerisk og analytisk modellering alene eller i sammenheng med laboratorieforsøkene.

Vi har lang erfaring med olje og gass og karbonlagring, samtidig som vi er pådrivere for nye energiløsninger som undergrunns energilagring og geotermisk energi. Vi samarbeider med andre grupper i SINTEF, norske og utenlandske universiteter og forskningsinstitusjoner samt bedrifter.

Virker dette interessant? Da ser vi fram til å motta søknaden din!

Søknadsfrist er 20. desember 2023, om spørsmål ta kontakt med forskningsleder Ane Elisabet Lothe.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS