LEDIG STILLING VED NMBU

Leiestedsleder - CIGENE

Søknadsfrist: 15.07.2024

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til a forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner.

Fakultetet er organisert i ni faggrupper: Genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, akvakultur, planteproduksjon, hagebruk og teknisk faggruppe.

Fakultetet har åtte større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway. Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences.

Fakultetet har ansvar for ph.d.- program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Fakultetet for biovitenskap søker engasjert leder for leiestedet CIGENE!

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er det ledig en fast stilling som leder for leiestedet CIGENE. 

 leiesteLeiestedet bistår interne og eksterne prosjekter innen genotyping, sekvensering, funksjonell genomikk og genredigering. 

Kandidaten skal lede den faglige aktiviteten samt utføre de administrative oppgavene i forbindelse med driften avdet. Stillingen innebærer personalansvar for 8 personer.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere driften av leiestedet CIGENE
 • Ha personalansvar for ansatte ved leiestedet
 • Oppfølging av studenter i laboratoriearbeid
 • Etablere nye teknologier og metoder i lab
 • Oppfølging av Axiom genotyping plattformen
 • Jobbe for godt samarbeid med aktuelle faggrupper ved fakultetet 
 • Kundekontakt inn- og utland
 • Følge opp HMS rutiner, avvik, risikovurderinger osv.
 • Økonomi oppfølging som fakturagrunnlag, prosjektbudsjett, UBW / Unit4 ERP

Kompetanse

Det kreves at kandidaten har:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole (masternivå eller tilsvarende). Solid og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • God kunnskap om og erfaring med Axiom genotyping og andre relevante laboratorieteknikker
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. 

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring fra utdanning- og forskningssektoren. 
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper :

 • Løsningsorientert og selvstendig
 • Håndterer flere oppgaver samtidig
 • Strukturert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering i denne stillingen. 

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1181 Senioringeniør, vanligvis i spennet ltr. 65-76 (NOK 635 400 – 777 900).

Nærmere opplysninger ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. 

Søknadsfrist: 15.07.2024.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

  Søk stillingen

Powered by Labrador CMS