LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i Tjenestedesign

Søknadsfrist: 30.05.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, School of Arts, Design and Media.

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design består av 28 ansatte, og tilbyr i dag bachelorprogrammene art direction, grafisk design, interiørarkitektur, tekst og skribent, retail design og tjenestedesign for 630 studenter. Instituttet er en del av School of Arts, Design and Media, som i dag også inkluderer Westerdals Institutt for Film og Medier, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk. Samlet er School of Arts, Design, and Media med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i nye lokaler ved nedre del av Akerselva. Som del av konsentrasjonen av student- og fagmiljø skal avdelingens studieprogram preges av reelle valgmuligheter for studentene, på tvers av avdelingens ulike fagfelt. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Om stillingen

Høyskolen Kristiania søker høyskolelektor i 100% stilling innen fagområdet tjenestedesign ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design. Bachelorgraden i tjenestedesign har stort fokus på faglig og metodisk utøvelse av innsiktsarbeid, problemforståelse, brukerinvolvering, ideutvikling, kontinuerlig prototyping og testing. Vi oppfordrer kandidater med denne kompetansen til å søke. Ønsket oppstartdato er august 2021. Dersom det ikke melder seg søkere til stilling i 100 %, vurderes ansettelse i to 50 %-stillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere, planlegge og gjennomføre undervisning der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Bidra til videreutvikling av Norges første bachelorprogram innen tjenestedesign
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet og bransje
 • Faglig eller forskning og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid og kunnskapsformidling i tjenestedesign, designtenkning og tilhørende fagfelt
 • Kunnskapsformidling i interiørarkitektur og tilhørende fagfelt
 • Møter med fagstab og instituttleder

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Ved søknad på stilling som høyskolelektor må følgende dokumenteres:

 • Master eller hovedfag ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet tjenestedesign
 • Relevant faglig kunnskap og kjennskap til et bredt spekter av verktøy og metoder innen tjenestedesign
 • Gode administrative og organisatoriske evner
 • Faglig veiledningserfaring
 • Formidlingserfaring i fagområdet
 • Dokumentasjon av 3-5 arbeider som illustrerer/dokumenterer kompetansen vi søker

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode pedagogiske- og kommunikative evner
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Søknadstekst med motivasjon for søknad, samt redegjørelse av kompetanse og faglig interessefelt
 • Eventuelt liste over vitenskapelige arbeider og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist 30.05.2021

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Powered by Labrador CMS