LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor i Film- og TV-produksjon

Søknadsfrist: 09.08.2021

Høyskolen Kristiania

Westerdals institutt for film og medier består av omkring 30 ansatte, 450 studenter og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og VFX. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media (SADM), som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, institutt for musikk, og institutt for scenekunst. Samlet er SADM med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i vår nye campus i Urtegata.

Westerdals institutt for film og medier består av omkring 30 ansatte, 450 studenter og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og VFX. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media (SADM), som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, institutt for musikk, og institutt for scenekunst. Samlet er SADM med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i vår nye campus i Urtegata.

Vi har en ledig 100 prosent stilling i åremål over 4 år som høyskolelektor i film/tv-produksjon med hovedansvar som produsentlærer. Ønsket oppstart er tidlig høst 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning med hovedansvar for produksjon for våre produsentstudenter
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens faglige og pedagogiske strategier.
 • Forskningsrelatert, faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Faglig-administrative oppgaver og møtevirksomhet med fagstab og instituttleder

Undervisningen ved instituttet foregår på norsk, nordisk og engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen fagområdet.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Relevant praktisk erfaring innen fagområdet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke har slik bakgrunn må forplikte seg til å gjennomføre høyskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Det er ønskelig med

 • Svært god kompetanse i skapende og kreativt arbeid fra film/tv-produksjon med innsikt i preproduksjon, produksjon og distribusjon
 • God teknisk og digital kompetanse, og evner til å sette deg inn i nye verktøy
 • God formidlingsevne, både med studenter, kollegaer og i ekstern kommunikasjon
 • Du er opptatt av utviklingen i mediemarkedet, på ulike produksjons- og distribusjonsformer og har omfattende profesjonserfaring.

Personlige egenskaper

 • Noen som deler våre verdier; Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant
 • God evne til å skape et godt samarbeidsklima og faglige nettverk
 • Selvstendig og pålitelig
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk

 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over kunstneriske/vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Vi tilbyr

 • Dyktige og nysgjerrige studenter og en spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Dyktige og inspirerende kollegaer og et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 09.08.2021

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss, eller har du noen spørsmål?

Ta kontakt med:

 • Instituttleder Leif Holst Jensen på +47 90 94 89 93

Kun søknader som kommer via vår portal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS