LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolelektor / Førstelektor innen innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 05.10.2021

Høyskolen Kristiania

School of Economics, Innovation, and Technology leverer studieprogrammer på bachelor og masternivå, og vil snart etablere et doktorgradsprogram i teknologi. Avdelingen har godt etablerte forskningsgrupper og forskningslaber og leverer forskning på høyt internasjonalt nivå. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske.

Om School of Economics, Innovation, and Technology

Høyskolen Kristiania øker sitt studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap, og vi utlyser derfor en stilling innenfor fagområdet. Stillingen er tilknyttet School of Economics, Innovation and Technology.

Innovasjon og Entreprenørskap er en stadig større del av vår kursportefølje og vi ønsker derfor å ansette en person med kompetanse til å undervise emner innen fagområdet. Emner som omfatter at studentene starter egne bedrifter og emner innen entreprenørskap og kreativitet i etablerte organisasjoner er sentrale for stillingen. Kandidaten bør kunne engasjere studenter og bidra til å gjøre undervisningen både praksisnær og spennende.

Stillingen medfører oppgaver innen undervisning, fagutvikling, og veiledning på bachelornivå og masternivå. Aktivitet innenfor forskning- og fagformidling er også ønskelig. Videre er det en fordel med forskning og fagutvikling innen pedagogikk og fagdidaktikk. Den tilsatte vil få emneansvar for ulike emner og bidra i høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer. Dette innebærer kvalitetssikring av emner, i tillegg til egne undervisningsoppgaver. Undervisningen ved Høyskolen Kristiania forutsetter at den tilsatte snakker et skandinavisk språk flytende, men den tilsatte må også være forberedt på å kunne undervise på engelsk.

Kandidaten bør ha fagbakgrunn relatert til innovasjon og entreprenørskap. Kandidaten bør ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne, og stor interesse for formidling innenfor fagområdet. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet relevant for stillingen vil bli tillagt vekt. Erfaring med undervisning og formidling av fagstoff er ønskelig. Relevant erfaring fra arbeidslivet er også ansett positivt.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon

Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.

Søknadsfrist er 05.10.2021

Søkere legger ved CV, motivasjonsbrev, kopier av vitnemål og opplysninger om faglig og pedagogisk utdanning og praksis.

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Kvinner oppfordres til å søke.

Har du spørsmål vedrørende stillingen?

Vennligst ta kontakt med:

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS