LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Prosjektleder - DocTalent4 EU

Søknadsfrist: 02.01.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Avdeling for HR har ansatte ved alle våre fem campus. HR-avdelingen skal jobbe tett opp mot fakultetene og fellesadministrasjonen sine behov.

Avdeling for HR skal støtte lederene i utøvelse av arbeidsgiveransvaret og i strategisk utviklingsarbeid innen HR-området. Videre skal Avdeling for HR sørge for at HVL har gode system for forvaltning, og felles retningslinjer for ivaretakelse av god personalpolitikk. Tjenestene skal utviklest slik at ansatte og ledere opplever HVL som en attraktiv, trygg og utviklende arbeidsgiver.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for HR er det ledig en midlertidig stilling som prosjektleder.

Om stillingen:

Prosjektlederen skal ha ansvar for gjennomføring av HVLs oppgaver som partner i prosjektet DocTalent4 EU, som er finansiert gjennom Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Prosjektet er toårig og ledes fra Universitetet i Cote d'Azur og har åttepartnere. DocTalent4 EU skal fremme doktorgradsstudenters muligheter på arbeidsmarkedet gjennom utvikling av og opplæring i overførbare ferdigheter (transferable skills) og et anerkjennelsessystem for dette. Dette skal bygge på kartlegging av kompetansebehovene hos samfunns- og næringslivsaktører.

Prosjektlederen skal ivareta HVLs leveranser og er leder for arbeidspakke 4, karriereutvikling, i prosjektet. I denne arbeidspakken skal, blant annet, 5 karrieresenter ved ulike partnerinstitusjoner og HVL utvikles og evalueres. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med interne og eksterne partnere.

Stillingen legges til HRs enhet for Kompetanseutvikling og HMS og varer i to år fra 1.januar 2023.

Arbeidsplassen er en av de fem campusene ved HVL; Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal eller Stord.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ha ansvar for oppfølging av HVLs oppgaver i DocTalent 4 EU i samråd med prosjektgruppen
 • Lede arbeidspakke 4 Karriereutvikling
 • Identifisere kompetansebehov og utvikle samarbeidsrelasjoner med samfunns- og næringsliv
 • Analysere og utvikle emner på ph.d. nivå sammen med internasjonale partnere
 • Utvikle og implementere et pilot karrieresenter for yngre forskere ved HVL
 • Ivareta personvern og andre etiske hensyn i prosjektet
 • Koordinere implementering i HVLs doktorgradsutdanninger
 • Prosjektrapportering

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Fortrinnsvis doktorgrad, men minimum høyere utdanning på masternivå
 • Relevant kompetanse og erfaring tilpasset innholdet i stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Prosjekterfaring, fortrinnsvis som prosjektleder
 • Relevant erfaring med EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • Relevant erfaring innen forskning og innovasjon
 • Relevant erfaring innen karriereutvikling eller kompetanseutvikling

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og løsningsorientert, ta initiativ og være en pådriver
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og god serviceinnstilling
 • Omgjengelig og med evne til å trives i et travelt og internasjonalt miljø

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som prosjektleder er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1113 - prosjektleder.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleiar Avdeling for HR Wenche Fjørtoft, telefon 57676120

2) Fagansvarleg for ekstern finansiering og innovasjon Heidi Skramstad, telefon 55 58 56 40

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS