LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Enhetsleder - arealforvaltning

Søknadsfrist: 09.02.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100% stilling som enhetsleder arealforvaltning

Stillingen inngår i seksjon arealforvaltning, drift og utvikling. Den som ansettes vil ha spesielt ansvar for arealforvaltning og timeplanlegging på tvers av campusene. Stillingen rapporterer til avdelingsleder ved ADU.

Arbeidsplassen er ved campus Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal eller Førde.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Fagkoordineringsansvar for fagområdet areal- og timeplanlegging for HVL
 • System- og GDPR ansvar for TimeEdit, PlanEdit, TE Workplace, Mazemap og integrasjonsløsningen (Kong Arthur) FS-TimeEdit/PlanEdit/TE Workplace
 • Selvstendig ansvar for saksbehandling og utviklingsarbeid. Til stillingen ligger òg faglig veiledning og koordinerende oppgaver som krever samhandling eksternt og mellom flere avdelinger. Stillingen kan bli tillagt krevende administrative oppgaver og høyt kvalifisert utredningsarbeid og/eller fagadministrativ rådgiving
 • Arealdisponering og ansvarlig for korttidsleie av arealer
 • Budsjett- og personalansvar for enheten arealforvaltning
 • Bidra med å utvikle felles rutiner og arbeidsprosesser og IKT verktøy, inkludert digitalisering
 • Ansvarlig for skiltplaner og romnummering
 • Bidra med innføring av felles delingskultur av arbeidsplasser
 • Utvikling av strategiske arealplaner
 • Samarbeide med driftsapparat, enhetsledere og øvrige brukere ved HVL
 • Ansvar for å utarbeide analyser, rapporter, og statistikk lokalt
 • Utviklingsarbeid knyttet til digitalisering av administrative tjenester, og forbedring av administrative prosesser ved seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høgskole- eller universitetsnivå
 • Bred relevant yrkesmessig erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Bred relevant IKT kompetanse
 • Førerkort klasse B

Det er ønskelig med ledererfaring.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke system og helhet
 • Selvstendig, selvgående og løsningsorientert
 • Inneha evne til å levere på tid og med tilstrekkelig kvalitet
 • Serviceinnstilt
 • Like å omgås mennesker og kommunisere godt både muntlig og skriftlig
 • Motiverende lederegenskaper

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som enhetslederer er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1211 seksjonssjef.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder Endre Laastad tlf. 55 58 76 43

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS