LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Økonomirådgiver - Avdeling for økonomi og forvaltning

Søknadsfrist: 04.12.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for økonomi og forvaltning er det ledig en 100% midlertidig stilling som økonomirådgiver.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig en 100% midlertidig stilling som økonomirådgiver på økonomi.

Stillingen er en del av økonomiavdelingen og yter støtte og veiledning til fakultetene innenfor budsjett, regnskap, rapportering og økonomistyring. Vi søker en motivert og kompetent medarbeider med god kompetanse innen økonomistyring. Stillingen vil gi mulighet for å arbeide med varierte økonomioppgaver og der det er ønske om en proaktiv innstilling for å bidra til videreutvikling av området.

Arbeidsplassen er en av HVL sine fem campus: Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Yte god økonomistøtte og rådgivning til fakultetene i økonomiske og ressursmessige spørsmål.
 • Hovedoppgavene følger det økonomiske årshjulet med budsjett, regnskap, og økonomirapportering.
 • Arbeid med ressursstyring og analyser.
 • Videreutvikle gode økonomirapporter og bruk av styringsinformasjon.
 • Koordinere prosjektfinansiering sammen med grunnfinansieringen til fakultetet.
 • Rapportere til ulike ledernivå i fakultetet.
 • Støttetjeneste i daglig drift/økonomi.
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av interne rutiner, retningslinjer og systemer.
 • Bruke ulike økonomi- og styringssystem.
 • Andre oppgaver i økonomiavdelingen.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå, fortrinnsvis med økonomirelatert innhold.
 • Administrativ erfaring God regnskapsforståelse.
 • God system- og IT-forståelse.
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsområde og erfaring fra universitet/høgskole.
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Nyutdanna oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Arbeide selvstendig.
 • gode samarbeidsevner.
 • Proaktiv.
 • Nøyaktig.
 • Stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som Økonomirådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Nestleder økonomiavdeling. Elise Aabel Eriksen, telefon:(+47)950 26 343

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS