Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Innovasjonsrådgiver - Institutt for maritime studier - campus Haugesund

Søknadsfrist: 20.09.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitenskap, ingeniør- og naturvitenskap, økonomi og samfunnsvitenskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitenskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og 4 masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Fakultetet er også vertsfakultet for RESINNREG doktorsgradsprogrammet.


Institutt for maritime studier (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Institutt for maritime studier holder til i Haugesund.


Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knyttet til forskningsprogrammet MarSafe.
Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS), Institutt for maritime studier, er det ledig en stilling som innovasjonsrådgiver.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet, MarCATCH, er det ledig en fast stilling som innovasjonsrådgiver. Den som ansettes i stillingen skal fremme forsknings- og utviklingssamarbeid mellom regionale bedrifter og akademia, og slik stimulere til innovasjonsprosesser i regionen. Stillingen er lagt til Institutt for maritime studier, og har sitt virke i senteret MarCATCH, et maritimt forskningssenter som har et overordnet fokus på sjøsikkerhet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS). Aktivitetene i senteret er blant annet knyttet til sikkerhet og velferd for passasjerer om bord i passasjerskip, brukervennlighet og sikkerhet i design av skip og skipsutstyr, sikkerhetsstyring, autonomi, mellommenneskelige relasjoner og maritimt regelverk med et helhetlig perspektiv og utgangspunkt i mennesket. Mer om MarCATCH her: https://www.hvl.no/om/marcatch/

I tillegg vil den som ansettes i stillingen samarbeide tett med Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. Mohnsenteret er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret tilrettelegger også for regional innovasjon, og har ansvaret for flere samhandlingsprosjekter mellom høgskolen, næringsliv og offentlig sektor. For nærmere informasjon om Mohnsenteret se http://www.hvl.no/om/mohnsenteret/

Arbeidssted: HVL, Campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Arbeide med samhandling mellom næringsliv og akademia
 • Mobilisere til økt innovasjons- og entreprenørskapskultur blant studenter og ansatte
 • Formidling
 • Nettverksbygging

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Krav om relevant høyere utdanning på minimum mastergradsnivå
 • God kjennskap til næringsrettet forskning og utvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, eller annet skandinavisk språk, og engelsk
 • God kjennskap til maritimt næringsliv på Vestlandet, og spesielt på Haugalandet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra næringslivet med et godt og bredt nettverk innen næringen
 • Erfaring med forsknings-, utviklings- og/eller innovasjonsprosjekter i næringslivet
 • God kjennskap til og erfaring med virkemiddelapparatet
 • Erfaring fra kommunikasjons- og formidlingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, kreativ og initiativrik
 • Evne til å samarbeide
 • Gode formidlingsevner
 • Gode evner til relasjonsbygging

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Stillingen som innovajsonsrådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Johanne Marie Trovåg, [email protected]

Søk stillingen