LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver i avdelingen for organisasjonsutvikling og digitalisering (ledig vikariat - 100%)

Søknadsfrist: 16.01.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering er plassert organisasjonsdirektørens linje.


Enheten har i dag omtrent 50 ansatte, med IT som det klart største tjenesteområdet. I tillegg har vi ansvar for organisasjonsutvikling, lederutvikling og dokumentforvaltning. Vi skal hjelpe fagenhetene både direkte, og indirekte via utvikling av effektive administrative arbeidsformer. Sentralt i dette står arbeidet med å utvikle digitale løsninger knyttet til alle våre oppgåver. Omstillingsarbeid er også i stor grad organisasjonskulturarbeid. Enheten har dette som særlig faglig ansvar, og driver omfattende utvikling av ledere og ledelse.

Ledig vikariat som 100% Rådgiver i avdelingen for organisasjonsutvikling og digitalisering, HVL

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for organisasjonsutvikling og digitaliseringer det ledig en midlertidig stilling som Rådgiver

Om stillingen:

Stillingen inngår i Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering og den som blir tilsatt vil bli del av avdelingens faggruppe for organisasjons- og lederutvikling. Faggruppen arbeider med planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid som bygger opp om HVLs strategiske målsetninger, og bistår ledere i organisasjons-, kultur- og lederutvikling. Den som blir tilsatt vil i hovedsak arbeide på institusjonelt nivå, men vil også gi råd og bistå ledere i enhetsvise endrings- og utviklingstiltak.

Arbeidsplassen er lokalisert i Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Initiere, gjennomføre og evaluere utviklings- og endringsprosesser for å sikre høy organisatorisk prestasjon
 • Gjennomføre strategiske analyser og utruste ledere og organisasjon med beslutningsstøtte til strategisk endring og utvikling
 • Koordinere/lede interne utviklingsprosjekt og/eller forbedringsprosesser
 • Bidra til implementering og etterlevelse av gjennomførte endrings- og utviklingstiltak
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av lederutviklingstiltak og endringsledelse
 • Veilede og bistå ledergrupper, team og prosjektgrupper

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Mastergrad fra relevant fagbakgrunn (samfunnsfag, humanistiske fag eller psykologi)
 • God organisasjonsforståelse
 • Erfaring frå arbeid med endrings- og utviklingsarbeid i store og komplekse organisasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det er ønskelig at du også har

 • God forståelse av samspillet mellom teknologi, organisasjon, lederskap og samhandling.
 • Erfaring med å arbeide med strategi, analyse og utvikling og besitter metodisk kunnskap til å sette dette inn i praktisk gjennomføring av endringsarbeid
 • Erfaring fra arbeid i universitets- og høgskolesektoren er en fordel
 • Erfaring med agile metoder og tjenestedesign er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Du har høy arbeidskapasitet
 • Du evner å inspirere til endring og formidler innsikt og løsninger med faglig kvalitet, trygghet og respekt.
 • Du har gode samarbeidsevner og er dyktig til å skape og bygge tillit på tvers av nivåer ogvirksomhetsområder

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som Rådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Avdelingsleder, Wiggo Hustad, telefon: 57 67 61 65, Mobil: 971 98 787. Mail: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS