LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Rådgiver - Utdanning i Bergen

Søknadsfrist: 14.02.2021

Høgskulen på Vestlandet

Utdanning i Bergen arbeider for å synliggjøre og styrke Bergen som studieby.

Vi er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, NLA Høgskolen, Høyskolen Kristiania, VID vitenskapelige høgskole, Fagskolen i Hordaland, Sammen, Bergen kommune, og Vestland fylkeskommune.


Sekretariatsfunksjonen til Utdanning i Bergen er lagt til Høgskulen på Vestlandet.


Mer informasjon om Utdanning i Bergen og våre hovedprosjekter finnes på www.utdanningibergen.no, www.studentbergen.no, www.studybergen.com og www.opendag.no.

Ved Utdanning i Bergen er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver

Ved Utdanning i Bergen er det ledig en fast stilling som rådgiver. Vi leter etter en ny kollega som skal jobbe både med kommunikasjon- og prosjektoppgaver. Du er erfaren, trives med mange baller i luften, og mestrer å jobbe strukturert med din kreativitet. Du blir en del av et spennende og dyktig miljø på fem faste medarbeidere, flere timelønnede studentmedarbeidere og et nettverk av fagpersoner ved medlemsinstitusjonene.

Stillingen er knyttet til Avdeling for studieadministrasjon, campus Bergen, kontoradresse Thormøhlensgate 51.

Ansvars- og arbeidsområde:

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • bidra i og lede ulike prosjekter og utviklingsprosesser knyttet til Utdanning i Bergens ansvarsområder
 • saksforberedelse og sekretær for møter
 • samarbeide med, koordinere og følge opp prosjektgrupper, leverandører og byråer
 • produksjon av informasjonsinnhold både på engelsk og norsk (video, bilder, tekst) til nettsider, trykksaker og andre kanaler
 • planlegging og gjennomføring av nettverksmøter og arrangement
 • videreutvikling og evaluering av felles kommunikasjonstiltak- og strategier

Endringer i arbeidsoppgaver over tid må påregnes.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

Søkeren må ha

 • høyere utdanning på minst bachelornivå, fortrinnsvis master
 • dokumentert erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen
 • praktisk erfaring med ulike formidlingsformer og -kanaler, og kunnskap om hvordan kanalvalg og budskap tilpasses ulike målgrupper
 • kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid og utviklingsprosesser, gjerne fra rollen som prosjektleder
 • erfaring med publisering på nett og bruk av publiseringsverktøy
 • svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring med oppfølging av leverandører og byråer.

Videre er det ønskelig med

 • erfaring fra å jobbe i en nettverksorganisasjon, eller på vegne av mange ulike oppdragsgivere
 • kjennskap til og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring fra anskaffelsesprosesser
 • erfaring fra utvikling av hjemmesider
 • erfaring fra bruk av verktøy som Photoshop, InDesign og Premiere Pro

I vurderingen vil søkerens personlige egenskaper bli vektlagt.

Vi søker deg som:

 • trives med parallelle arbeidsprosesser, høyt tempo og knappe frister
 • har god rolle- og prosessforståelse
 • er initiativrik, strukturert og løsningsorientert
 • er fleksibel og trives med å jobbe både selvstendig og sammen med andre
 • er språksikker og kvalitetsbevisst
 • har gode evner til kommunikasjon, samhandling og kan bygge tillit og relasjoner internt og eksternt

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.
 • Stilling som rådgiver (kode 1434).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet).
 • Fleksitid og gode velferdsordninger.

Stillingen som rådgiver er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1434 - rådgiver

Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved Utdanning i Bergen eller Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Utdanning i Bergen:

 • Leder for Utdanning i Bergen, Michelle Ingrid Greene, [email protected], tlf: 55 58 76 37 / 970 43 204

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS