LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Seniorkonsulent - fagkontakt for skole

Søknadsfrist: 30.05.2021

Høgskulen på Vestlandet

Utdanning i Bergen arbeider for å synliggjøre og styrke Bergen som studieby. Vi er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, NLA Høgskolen, Høyskolen Kristiania, Fagskolen i Hordaland, VID vitenskapelige høgskole, Sammen, Bergen kommune, og Vestland fylkeskommune. Sekretariatsfunksjonen til Utdanning i Bergen er lagt til Høgskulen på Vestlandet.


Mer informasjon om Utdanning i Bergen og våre hovedprosjekter finnes på www.utdanningibergen.no, www.studentbergen.no, www.studybergen.com og www.opendag.no.

Ved Utdanning i Bergen er det ledig en fast stilling i 100% som seniorkonsulent - fagkontakt for skole.

Utdanning i Bergen jobber for å hjelpe unge mennesker til å ta langsiktige og veloverveide studievalg. Dette er et arbeid som gjøres i tett samarbeid med videregående skoler og våre 11 medlemsinstitusjoner. Ved Utdanning i Bergen har vi nå en ledig stilling som fagansvarlig for skole (seniorkonsulent).

Vi leter etter en dyktig, analytisk og utviklingsorientert kollega. Du blir en del av et spennende og dyktig miljø på fem faste medarbeidere, flere timelønnede studentmedarbeidere og et nettverk av fagpersoner ved medlemsinstitusjonene.

Til stillingen ligger ansvar for å koordinere og drifte eksisterende informasjonstiltak rettet mot skoleelever. Du vil også få ansvar for å utvikle nye tiltak i samarbeid med skolene og medlemsinstitusjonene til Utdanning i Bergen.

Arbeidssted er campus Bergen

Sentrale arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • drift og videreutvikling av informasjons- og rekrutteringsprosjekt rettet mot skoleelever
 • være et bindeledd mellom Utdanning i Bergen og rådgivere og lærere i skolene i Vestland fylke
 • koordinere faglig program til seminarer og møter for rådgivere, lærere og andre relevante målgrupper
 • planlegging og koordinering av digitale og fysiske studentbesøk til skoler
 • opplæring og oppfølging av studentmedarbeidere
 • saksforberedelser og sekretær for prosjektgrupper
 • planlegging og gjennomføring av spørreundersøkelser, fokusgrupper og dybdeintervju
 • produksjon av informasjonsinnhold (eksempelvis tekster og manus til informasjonsfilmer) med særlig vekt på skoleungdom som målgruppe

Andre arbeidsoppgaver knyttet til Utdanning i Bergens satsningsområder kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • du har høyere utdanning på minst bachelor, fortrinnsvis masternivå
 • du har erfaring fra og god kjennskap til både skoleverket og UH-sektoren
 • du har relevant arbeidserfaring
 • du har erfaring med å utvikle innhold til digital formidling/undervisning
 • du har relevant erfaring med å jobbe prosjektbasert
 • du har erfaring med koordineringsarbeid
 • du har gode digitale ferdigheter
 • du har erfaring med saksutredning og analyser
 • du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har

 • pedagogiske fag i din fagkrets
 • interesse for og kjennskap til karriereveiledningsfeltet
 • erfaring fra å jobbe med undersøkelsesverktøy, eksempelvis SurveyXact
 • erfaring fra å gjennomføre fokusgrupper/dybdeintervju
 • erfaring med å jobbe i en publiseringsløsning for nettsider

Personlige egenskaper:

 • du har gode kommunikasjonsevner, og evner å bygge tillit og skaper gode samhandlingsrelasjoner internt og eksternt
 • du er systematisk, analytisk og utviklingsorientert
 • du arbeider selvstendig, strukturert og resultatorientert med oppgaver og frister
 • du har høy arbeidskapasitet, jobber godt under press og har god gjennomføringsevne

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på de personlige egenskapene som er nødvendige for stillingen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved Utdanning i Bergen eller Høgskulen på Vestlandet.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Utdanning i Bergen:

 • Leder for Utdanning i Bergen, Michelle Ingrid Greene, [email protected], tlf: 55 58 76 37 / 970 43 204

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS