LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Tekniker ved Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 11.08.2022

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf tilbyr kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master (5 spesialiseringer) samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at vår utdanning skal tilføre norsk og skandinavisk bransje dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere, samt ha en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.


Den norske filmskolens avdeling i Oslo holder til i nye lokaler i Sandakerveien 24 C, like ved idylliske Akerselven.Vi har flotte felleslokaler, flere redigeringsrom for lyd og bilde, et stort studio med opptaksutstyr, verksted for produksjon av dekorelementer, flere prosjektrom, VR/AR-lab, møterom og rom for gruppearbeid og fellesundervisning.

Vi søker tekniker til spennende stilling ved Den norske filmskolen

Har du erfaring fra og interesse for filmbransjen samt høy teknisk kompetanse? Da trenger vi deg!

Teknisk avdeling ved Den Norske filmskolen består av 8 ansatte ved skolens studiesteder Lillehammer og Oslo.

Vi har nå en ledig 100% fast stilling som tekniker ved vår Oslo-avdeling, lokalisert på Myrens Verksted på Sandaker.

Vi søker en kandidat med høy teknisk kompetanse innenfor ett eller flere felt av filmproduksjon. I tillegg ønsker vi søkere med gode kommunikasjons- og administrasjonsevner, som kan være teknisk avdelings hovedkontaktpunkt i Oslo for henvendelser fra studenter og ansatte.

Hos oss får du muligheten til å jobbe tett på våre fremtidige filmskapere i samarbeid med faglærere og øvrige ansatte ved skolen. Vår hovedoppgave er å tilby studentene teknisk bistand av høyeste kvalitet under forberedelsene til en fremtid i filmbransjen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Support, vedlikehold og administrasjon av arbeidsstasjoner og teknisk utstyr, heriblant klipperom, gradingsuiter, kamera-, lyd- og lysutstyr.
 • Opplæring og bistand til studenter i bruk av teknisk utstyr.
 • Administrasjon, koordinering, vedlikehold og utvikling av teknisk utstyr og tekniske rom.
 • Bistand og oppfølging av studenter i opptaks-teknisk arbeid og etterarbeid.
 • Deltakelse i den daglige driften av teknisk avdeling, og tekniske driftsmøter.
 • Generelle driftstekniske oppgaver ved studiestedet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen postproduksjon og/eller fototeknikk. Solid bransjeerfaring kan kompensere for utdanning.
 • Generell god IT-kompetanse er ønskelig.
 • God kunnskap i etterarbeidsprogramvare.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk.
 • Førerkort kl B
 • Det er ønskelig, men ikke et krav, at søker har
  • kjennskap til drift av servere og nettverk.
  • kjennskap til profesjonelle kamerasystemer.
  • erfaring innen studio/ lagerdrift og tilhørende aktivitet.

Vi søker deg som

 • er selvgående og får ting gjort
 • evner å finne ut av ting - en god problemløser
 • er nysgjerrig på teknologi og evner å utvikle deg
 • har gode samarbeidsevner
 • kommuniserer godt med de rundt deg og har god formidlingsevne
 • er fleksibel i forhold til et stort spenn av arbeidsoppgaver
 • er ryddig, strukturert og evner å jobbe systematisk og planmessig

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • tekniske fasiliteter på et høyt nivå
  • en nasjonal filmskole med utdanning på 3 nivå: BFA, MFA og Ph.d
  • høyt motiverte og kvalifiserte søkere til alle våre studieplasser
  • høyt motivert faglig stab med interesser for kunstnerisk utviklingsarbeid
  • en levende åpen skole som tilbyr fremtidsrettet utdanning
  • en skole i vekst med en tett relasjon til nasjonal og internasjonal bransje
  • Gode muligheter for utvikling av egen kompetanse i tett kontakt med bransjen
 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør i Statens lønnsregulativ.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se inn.no og filmskolen.no

Spørsmål om stillingen

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS