Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Tekniker ved IT-avdelingen

Søknadsfrist: 03.04.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

IT-avdelingen er lokalisert på Elverum, Lillehammer, Rena og Hamar og er organisert under direktør for digitalisering og infrastruktur. IT-avdelingen og yter et bredt spekter av støttetjenester til både forskning, undervisning og administrasjon. IT-avdelingen er 45 ansatte totalt, hvorav 12 er lærlinger. På Elverum er det 18 ansatte og tre læreplasser.

Stillingen er for tiden lagt til IT-avdelingen, seksjon for brukerservice

Arbeidsted er for tiden Elverum. Arbeid ved andre studiesteder må påregnes.

Ansvar og oppgaver

 • Gjennomføre daglige gjøremål som krever fysisk tilstedeværelse. Eksempelvis utplassering, drift og vedlikehold av PC-utstyr med programvare, skrivere, lokal infrastruktur, telefoni, AV-utstyr og annet lokalt teknisk utstyr.
 • Evt. delta i prosjekter
 • Veilede lærlinger/praksiskandidater innenfor de arbeidsoppgavene som er nevnt.
 • Yte support og veiledning til ansatte og studenter gjennom IT-tjenestens 1.linje brukerstøtte.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er et vikariat i 100% stilling.

Tiltredelse ønskes 1.juni 2020

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Seksjonssjef for brukerservice, Morten Skei Bekken Tel: +47 62 43 00 46, Mob: +47 952 98 740 e-post: [email protected]
 • Stedsansvarlig studiested Elverum og Kongsvinger, Espen Lundby Nyhus, Tel: +47 62 43 01 30, Mob: +47 473 52 626 epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

Det kreves fagutdanning (teknisk fagskole eller tilsvarende) som er relevant for fagområdet eller relevant erfaring innen fagområdet. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.

Erfaring:

 • Minimum: Ett års erfaring med IT-brukerservicearbeid.
 • Ønskelig: 3-5 års erfaring med IT-brukerservicearbeid fra større offentlig eller privat virksomhet.

Andre formelle krav:

 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig svært godt, engelsk muntlig og skriftlig godt.

Personlige egenskaper

 • Serviceorientert og kvalitetsbevisst
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til både å jobbe selvstendig og i team
 • Gjennomføringsevne
 • Logisk feilsøking
 • Positiv, inkluderende, evne til å motivere andre

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1091 tekniker i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Godtgjøring for bruk av egen mobiltelefon i tjenesten
 • Godtgjøring for bruk av egen bil i tjenesten etter statens satser.

Søk stillingen