LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Driftskoordinator - bygg- og driftstjenesten

Søknadsfrist: 30.06.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi har ledig stilling som Driftskoordinator

Om stillingen

I Høgskolen i Innlandet, ved bygg- og driftstjenesten, er det ledig stilling som driftskoordinator.

I stillingen som driftskoordinator vil du være ansvarlig for at de daglige driftsoppgavene på studiestedende utføres. Sentrale oppgaver er også å følge opp innmeldte driftsrelaterte avvik, kooridnere driftstjenestens virksomhet med fakultetene og en rekke andre spennende oppgaver. Som driftskoorinator samarbeider du tett med driftsleder.

Liker du å ta initiativ og ansvar, og har erfaring fra arbeidsledelse? Da er du kanskje vår nye driftskoordinator.

Du vil bli en del av et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Følge opp innmeldte driftsrelaterte oppgaver/avvik på studiestedet, og bidra til å etablere og gjennomføre rutiner for å forebygge avvik.
 • Koordinere driftstjenestens virksomhet med fakultetene på studiestedet.
 • Ha den daglige kontakten med utleieres driftsleder og – personell på studiestedet, og delta i gjennomføringen av byggeprosjekter på studiestedet.
 • Ansvarlig for tilsyn/sikring av bygningsmassen, inventar og utstyr på studiestedet. Dette omfatter også tilganger til byggene i adgangskontroll- og alarmsystemene og planlegge og kontrollere åpning og lukking på studiestedet.
 • Kartlegge og melde inn behov for bygningsmessige tiltak, utskifting av inventar og utstyr til driftsleder, herunder innhente innspill fra fakultetet.
 • Bistå driftsleder og fakultetene med å utarbeide beslutningsgrunnlag ved endringer i deres virksomhet som innebærer bygningsmessige endringer.
 • Lede flytteprosesser på studiestedet, herunder koordinere med fakultetet, IT-avdelingen, vernetjenesten og øvrige enheter i eiendomsavdelingen.
 • Ansvar for å ajourholde systemdokumentasjon og rutiner for å ivareta krav til internkontroll innenfor driftstjenestens ansvarsområder på studiestedet.
 • Delta i diverse prosjekter og andre oppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner

Du som skal ansettes må ha:

 • Fagbrev innenfor et håndverks-/ byggfag eller driftsområdet, eller annen relevant praksis
 • Relevant praksis innenfor fagområdet(ene)
 • Erfaring med bruk av FDV-system
 • Erfaring med arbeidsledelse
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kjennskap og aktiv bruker av IKT-verktøy herunder word og excel.
 • Førerkort i klasse B

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet, ta ansvar og initiativ
 • God gjennomføringsevne og ta beslutninger
 • Motiverende og inkluderende arbeidsform – delegere arbeid og ansvar i daglig drift
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilling, fleksibilitet og endringsvilje
 • Vilje til å ta nye utfordringer - engasjement for modernisering og nyskapning

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1136 driftstekninker i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt: Seksjonssjef Bjørn Holm, e-post: [email protected], mobil: 950 30 739.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS