LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Student- og personvernombud

Søknadsfrist: 30.09.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet (HINN) søker etter student- og personvernombud. Stillingen er todelt hvorav 50% studentombud og 50% personvernombud.

Som studentombud skal du bidra til et lavterkseltilbud for studenter og være en uavhengig bistandsperson som både kan gi råd og bistandknyttet til studiesituasjonen. Du skal bidra til at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling.

Som personvernombud skal du bidra til at HINN ivaretar studenter og ansattes personverninteresser. Du vil både ha en informerende og rådgivende rolle om behandlingen av personopplysninger i hele HINNs virksomhet og ha en uavhengig rolle i forhold til den øvringe organisasjonen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og må kunne samarbeide på tvers innad på institusjonene og med studentdemokratiet.

Ombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor, og rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning. Stillingen er organisatorisk plassert under rektors stab.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som studentombud skal du:

 • gi råd og hjelp til studenter om forhold som angår deres studiesituasjon.
 • påse at enkeltstudenters saker får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studenters rettigheter ivaretas.
 • ha et spesielt fokus på mobbing og trakassering.
 • bidra til å løse saker nærest der de oppstår, det vil si på lavest mulig nivå i organisasjonen.
 • aktivt informere om studentombudsfunksjonen til institusjonenes studenter, og gi opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.

Som personvernombud skal du:

 • bidra med opplæring og kursing av ansatte i personvern.
 • gi råd om vurderinger av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av disse.
 • være kontaktpunkt for og samarbeide med tilsynsmyndighetene.
 • gi råd i avvikssaker og være mottaker av avviksrapporter.
 • samarbeide med interne og eksterne rådgivere for å ivareta personvern i forskning.
 • gi råd om og delta i internkontroll av behandling av personopplysninger i samarbeid med utøver av behandleransvaret.
 • personvernombudet skal utøve sin rolle i tråd med retningslinjene gitt av Datatilsynet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Du som skal ansettes må ha:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Relevant praksis og erfaring fra forvaltnings- og/eller ombudsoppgaver, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Kjennskap til personvern, personvernlovgivningen, og informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • Erfaring fra UH-sektoren og/eller fra verv i studentdemokratiet
 • Sertifikat kl. B

Personlige egenskaper:

 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • God gjennomføringsevne og evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Er serviceinnstilt

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1434/1364 rådgiver/seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS