LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Rådgiver studieadministrasjonen - fagområde eksamen

Søknadsfrist: 30.01.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Er du god på digitalisering og administrasjon? Vi har spennende stilling ledig!

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk- er vi nå på jakt etter en ny dyktig kollega til vår studieadministrasjon på Hamar. En av våre medarbeidere har fått nye karrieremuligheter. Vi har derfor ledig for snarlig tiltredelse:

 • 100% fast stilling som rådgiver

Stillingen ligger i studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen består av 16 engasjerte og kompetente medarbeidere fordelt på studiestedene Hamar og Lillehammer. Avdelingen dekker studieadministrative oppgaver innenfor internasjonalisering, studieveiledning, eksamensadministrasjon og praksisadministrajon. Enheten er lagt til utdanningslinja ved fakultetet.

Ansvar og oppgaver som ligger til stillingen er drift og utvikling av eksamensadministrasjonen ved fakultetet. Enheten jobber aktivt med videreutvikling av hele det studieadministrative området. Ansvar og oppgaver vil derfor også kunne tildeles ut fra kompetanse og teamets helhetlige behov.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Sammen med kollegaer planlegge og administrere eksamensavvikling ved studiested Hamar. Stillingen vil kunne tillegges koordinerende ansvar
 • Delta i planlegging samt utvikling og digitalisering av eksamensområdet
 • Drive informasjon, veiledning og opplæring av studenter, og faglig-, administrativ personale
 • Samarbeide med undervisningspersonale og eksterne sensorer
 • Studieadministrativ saksbehandling.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Noe reisevirksomhet mellom fakultetene /studiestene må på regnes

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har:

 • relevant universitet-/høgskoleutdanning på master eller bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og kan arbeide selvstendig, grundig og strukturert
 • bevissthet rundt det å jobbe i team - herunder evne til å bygge konstruktive samarbeidrelasjoner innad i teamet
 • solid serviceinnstilling og gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk både skriftlig og muntlig
 • evne til å omsette lover og regler til praktiske løsninger
 • svært gode digitale ferdigheter og systemforståelse
 • erfaring med endrings- og utviklingsarbeid

Vi tror det vil være nyttig for deg som rådgiver i studieadministrasjonen om du har noe av dette:

 • kjennskap til studieadministrativt arbeid, eksamensprogram og eksamensformer
 • kjennskap til høgskolens administrative systemer, herunder FS og Inspera
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • interesse for og anvendelse av digitale verktøy og systemer

Mangfold og positiv særbehandling:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

 • Seksjonsjef Hilde Hildonen Brustad, 47057257 eller på epost: hilde.brustad@inn.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS