LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Rådgiver / Timeplanlegger

Søknadsfrist: 12.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Er du en administrativ ballkunstner med blikk for detaljer?

Om stillingen

Ved studiested Lillehammer har vi 5 fakulteter, 86 studier og 5500 studenter. Som timeplanlegger har du en sentral rolle for å få den komplekse time- og romkabalen på studiestedet til å gå opp. Vi søker derfor deg som evner å se helhet og ha oversikt på tvers av de ulike studienes behov. Som timeplanlegger har du en stor kontaktflate mot studiestedets fakulteter, øvrig administrasjon og viktige eksterne samarbeidspartnere.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Legge timeplan og koordinere behovene for lokaler til undervisning og eksamen for fakultetene
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Deltagelse i utrednings- og utviklingsprosjekter
 • Videreutvikling av retningslinjer og rutiner i samarbeid med sentral studieadministrasjon og fakultetene

I tillegg vil du i perioder bistå studieadministrasjonen med ulike studieadministrative oppgaver knyttet til eksamen. Det er etablerte samarbeidsfora for timeplanleggere i Høgskolen, og du kommer inn i et godt arbeidsfellesskap med dyktige kolleger. Andre oppgaver, og/eller endringer i stillingen vil kunne gjøres ved behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Universitets-/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Svært gode digitale ferdigheter og systemforståelse

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid, og spesielt erfaring med bruk av FS og TimeEdit (time- og romplanleggingssystem).
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å ha mange baller i lufta
 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god teamspiller
 • Du er nøyaktig og har et blikk for detaljer, samtidig som du evner å se det store bildet
 • Du er positiv, strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du har gode samarbeidsegenskaper
 • Du har stor arbeidskapasitet og kan trives med å jobbe i et tidvis hektisk miljø

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1434 Rådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

 • Seksjonsleder Unni Stokstad, tlf.: 48 16 97 42, e-post: unni.stokstad@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS