LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prosessleder / innkjøpsrådgiver ved økonomiavdelingen

Søknadsfrist: 11.08.2024

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen 

Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen inngår i seksjon for innkjøp som ledes av seksjonsleder og består av team med fagansvarlig og 3 innkjøpsrådgivere. Seksjon for innkjøp er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer, og leverer tjenester til fakultetene og høgskoleadministrasjon. 

I stillingen vil du få muligheten til å jobbe selvstendig og utvikle deg i et faglig kompetent miljø. Du blir del av et anskaffelsesmiljø med kompetente medarbeidere som er opptatt av et godt sosialt arbeidsmiljø Vi er inne i en spennende tid med endring, særlig innenfor klima, miljø og bærekraft. I stillingen vil du få ansvar for å planlegge, lede og gjennomføre egne anskaffelsesprosesser og følge opp kontrakter innenfor ulike typer anskaffelser og fagområder. Hos oss vil det være avgjørende at du kan kommunisere med alle nivåer i organisasjonen, bygge sterke relasjoner og sikre at alle involverte har nødvendig kompetanse og innsikt for å gjennomføre vellykkede anskaffelser.

Arbeidssted er Elverum/Lillehammer.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte regnes med. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver vil være:

 • Planlegge, lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser
 • Veilede og gi råd til virksomheten innen anskaffelsesområdet og avtaleoppfølging. 
 • Oppfølging og kontroll av kontrakter og leverandører og bidra til leverandørutvikling.
 • Bidra til videreutvikling av anskaffelsesområdet 
 • Bidra inn i arbeid med analyse og internkontroll

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kapasitet i økonomiavdelingen.

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

Det stilles krav om minst 3 års relevant utdanning på universitets- og høgskolenivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Vi oppfordrer nyutdannede som ønsker å utvikle seg innenfor økonomifunksjonen i en større virksomhet til å søke.

Vi søker en engasjert person som vil være med på å videreutvikle anskaffelsesområdet, og søker deg som trives i en hektisk hverdag med en kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver. Du må ha interesse for fagområdet, evne til å lede prosesser og ha gjennomføringsevne. 

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring med å lede prosesser
 • Erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Gode analytiske evner.
 • God til å uttrykke deg skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper: 

 • Du er systematisk, strukturert, målbevisst og har gjennomføringsevne
 • Du har relasjonsbyggende egenskaper 
 • Du er initiativ- og løsningsorientert og opptatt av kvalitet i arbeidet
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Du har evne til å tilegne deg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Du har evne til å jobbe selvstendig

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk/annet skandinavisk språk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tilleggtil motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som rådgiver st.kode 1434 etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS