LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Midlertidig stilling som studiestedskoordinator

Søknadsfrist: 19.06.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet utvikler et universitet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Vi har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Våre studiesteder er Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og vi tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen»

Om stillingen 

Vi har ledig stillings som studiestedsskoordinator ved vårt studiested i Oslo. 

En studiestedskoordinator er bindeleddet mellom faglig stab og studentene og skal jobbe tett sammen med undervisningsleder i den administrative planleggingen og gjennomføringen av studiene. Det forventes at koordinator sørger for fremdrift i planlegging og koordinering av undervisningsplaner. Studiestedskoordinator skal også bistå i annen virksomhet på studiestedet, f.eks. etter- og videreutdanning. Her er det i hovedsak oppgaver rundt bestillinger, tilrettelegging og gjennomføring.

Vi søker deg som er tydelig i kommunikasjonen, har ro i krevende situasjoner, har god oversikt og evne til å planlegge fremover i tid. Dette er en midlertidig stilling med varighet ut juni 2026. Ønsket oppstart august 2024.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Bistå i planlegging og utarbeidelse av undervisningsplaner. Støtte undervisningsleder i forhold til rammer og struktur, ikke faglig innhold.
 • Ansvar for å koordinere planlegging og gjennomføring av tverrfaglige øvelser. Koordinere og hente informasjon fra faglærere. Holde dialog med undervisningsleder og teknisk.
 • Ansvar for innkalling og referat til fagmøter. Undervisningsleder er ansvarlig for agenda for møtet.
 • Ansvar for at timeplanlegging legges, videre oppfølging og praktisk gjennomføring av undervisning. Følge opp faglærere slik at de leverer kursbeskrivelser i god tid og oppdaterer kalendere deretter.
 • Bistå og støtte undervisningsleder og faglig stab ved behov.
 • Bindeledd mellom studenter og faglærere ved å være kontaktpunkt for studentene og den som kommuniserer ut informasjon fra faglig stab ang. undervisning.
 • Bistå time- og gjestelærere, inkl. sørge for at undervisningsrom er klare før undervisning.
 • Sørge for gjennomføring av evaluering av undervisning, både innenfor faglig stab og blant studenter, som ledd i utarbeidelse av nye planer.
 • Myndighet til disponering av rom.
 • Bistå med bestilling, koordinering og gjennomføring av etter- og videreutdanning og annen aktivitet på Myrens.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, samt relevantpraksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevantpraksis kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • erfaring med prosjekt og/eller prosessarbeid.
 • erfaring med bruk av Teams.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Det er ønskelig med: 

 • relevant erfaring fra sektoren, aller helst kunstfaglig utdanning.
 • erfaring med kommunikasjon med svensk- og dansktalende.
 • kjennskap til Google Calender og P360.

Personlige egenskaper: 

 • tydelig i kommunikasjon.
 • evne til å ha oversikt, se og legge planer over tid.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som 1434 rådgiver etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Om Den norske filmskolen

Den norske filmskolen er Norges nasjonale filmutdanning på høyeste kunstfaglige nivå. Den norske filmskolen har siden 1997 utdannet nyskapende, kreative og prisbelønte filmskapere til spillefilm og TV-drama i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film, har en betydelig internasjonal anseelse og samarbeider tett med filmbransjen. Våre studenter skaper morgendagens fortellinger og vår felles visuelle hukommelse. Filmskolen har tett samarbeid med andre kunstneriske utdanninger, særlig i Skandinavia og i Norden.

Den norske filmskolen er organisert som en selvstendig skole som fra høsten 2024 inngår i fakultetet for film, TV og spill. Filmskolens bachelorprogram ligger på Lillehammer, mens masterprogrammet og etter- og videreutdanningen ligger på Myrens verksted i Oslo. 

Filmskolen har en kunstfaglig bachelor innen manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, klipp og lyd. Filmskolen tilbyr også en kunstfaglig masterutdanning med spesialisering innen konseptuell dokumentarregi, fiksjonsregi, manus, visuell design og produsent. Stipendiatene ved Filmskolens kunstfaglige doktorgradsprogram utøver kunstnerisk utviklingsarbeid innen film og beslektede audiovisuelle kunstformer, i tillegg til at de bidrar med undervisning på bachelor og masternivå.

På Den norske filmskolen utvikles den enkelte students personlige refleksjonsevne og kunstneriske identitet. Skolen skal opprettholde en dynamisk og ledende posisjon innen internasjonal filmutdanning og skal bidra til den fremtidige utviklingen av vårt fagfelt. Forskning ved fakultetet skjer primært som kunstnerisk utviklingsarbeid, ofte i nært samarbeid med bransjen. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS