LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Juridisk rådgiver

Søknadsfrist: 22.05.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Spennende stilling som Juridisk rådgiver

Om stillingen

Vil du jobbe med juridisk rådgivning, og bidra inn i Høgskolens arbeid med blant annet klagenemdsarbeid?

I Høgskolen i Innlandet er det ledig to vikariater som juridiske rådgivere med lengde på henholdsvis 12 og 18 måneder.

Vi søker deg som ønsker å jobbe med lovpålagte oppgaver som klagenemd og skikkethetsarbeid, i tillegg til å ivare ta andre juridiske behov som høgskolen har. Vi kan love deg en spennende og aktiv arbeidshverdag, og du kan forvente å ta del i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Rett person til stillingen er systematisk, har gode kommunikasjonsevner og høy arbeidskapasitet.

Stillingen er tillagt studieavdelingen, som sammen med seksjon for studenttjenester og seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet er en del av Utdanningsavdelingen i Høgskolen. I stillingen vil du blant annet samarbeide tett med seniorrådgiver i studiedirektørens stab, samt andre ansatte på fakultetene på tvers fra hele institusjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Rådgivende arbeid i juridiske spørsmål innen det studieadministrative feltet
 • Forbedring og oppfølgning av saker tilknyttet høgskolens klagenemd
 • Forbedring og oppfølgning av saker tilknyttet høgskolens skikkethetsnemd
 • Saksbehandling, veiledning og juridisk kvalitetssikring innen det studieadministrative feltet, herunder opptak
 • Lederstøtte og utviklingsarbeid

Andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Du som skal ansettes må ha:

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra juridisk arbeid og saksbehandling fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • kunnskap om, og/eller erfaring fra universitets- eller høgskolesektoren

Personlige egenskaper:

 • evne til å arbeide analytisk, strukturert og selvstendig
 • ha gode kommunikasjonsevner
 • ha høy arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsevner

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode arbeidsbetingelser

Arbeidssted Elverum eller Lillehammer.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS