LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

HR-rådgiver (HR-lederstøtte)

Søknadsfrist: 03.01.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».


HR-fagmiljøet består av ca. 30 medarbeidere med bred HR-faglig kompetanse og som er lokalisert til de fleste av høgskolens studiesteder.


Avdelingen har gjennomgående ansvar for strategisk styring og ledelse av virksomheten, og leverer organisasjons- og lederstøtte til alle nivå i organisasjonen innenfor arbeidsgiverstrategi og -politikk, HMS og arbeidsmiljø, leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, internasjonalisering og mobilitet, partssamarbeid og medbestemmelse og personalforvaltning og lønn.

Ønsker du å jobbe i bredden av HR i et av Innlandets største HR-miljøer? Høgskolen i Innlandet søker HR-rådgiver

Om stillingen

Har du erfaring med HR-lederstøtte og ønsker å jobbe i bredden av HR i et av Innlandets største HR-miljøer?

Høgskolen i Innlandet (HINN) søker HR-rådgiver som skal ha hovedansvaret for to av høgskolens fakulteter. Vi ser etter deg som kan bidra til høy faglig kvalitet i HR-arbeidet og som mestrer å stå i et bredt spenn av arbeidsoppgaver. Som HR-rådgiver hos oss ønsker vi at du er en utviklingsorientert støttespiller, kvalitetssikrer og strategisk partner.

I stillingen vil du samarbeide med ledere og medarbeidere på fakultetene, samtidig som du er tett knyttet til HR-fagmiljøet hvor det er et utstrakt samarbeid og fokus på kompetansedeling. Du vil også bli en del av en mulighetsorientert og endringsvillig kultur med medarbeidere som har et stort engasjement for HR.

HINN har stort fokus på endring og utvikling og sender i disse dager søknad om endring av status fra høyskole til universitet.

Hovedarbeidssted for stillingen vil være på Elverum eller Lillehammer, etter avtale med leder. Stillingen krever reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen skal være hovedkontakt og ivareta HR-faglig støtte for Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) og Den norske filmskolen (DNF). Fakultetene rekrutterer internasjonalt så du må kunne beherske engelsk både skriftlig og muntlig. Det er en fordel om du har erfaring fra onboarding av medarbeidere fra utlandet.

I stillingen skal du:

 • ivareta lederstøtte, rådgivning og saksbehandling på HR-området, herunder blant annet:
  • støtte til bemanningsplanlegging
  • rekruttering og mottak av nye medarbeidere
  • oppfølgning av permisjoner, sykefravær og fratredelser
  • oppfølgning av HR-faglig lov- og avtaleverk
 • bistå inn i HR-faglige utviklingsoppgaver ut i fra kompetanse og behov
 • støtte fakultetsledelsene med utvikling og omstilling
 • sekretariatsansvar for medvirknings- og medbestemmelsesarenaer ved fakultetene

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant universitet-/høgskoleutdanning på minimum bachelornivå, samt relevant praksis og dokumenterte evner til selvstendig og resultatorientert arbeid. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • beherske engelsk og norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig, og kunne benytte dette som arbeidsspråk
 • relevant HR-faglig erfaring
 • god digital kompetanse

Det er ønskelig med:

 • HR-faglig utdanning med vekt på rekruttering og endringsarbeid
 • erfaring fra funksjon som HR lederstøtte/HR-business parter/rekrutteringsrådgiver eller lignende

Personlige egenskaper:

 • selvstendig
 • samarbeidsorientert
 • strukutrert og kvalitetsbevisst
 • initiativrik

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt HR-direktør Lars Petter Mathisrud på epost: lars.petter.mathisrud@inn.no eller tlf: 91175720.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS